Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 135

Hide thumbs

Advertisement

 AUDIO OUT*
4
• För att lyssna på ljudet från TV:n via
ansluten utrustning trycker du på HOME.
Välj [Inställningar] t [Ljud] t [Hörlurar/
ljudutgång] och välj sedan önskat
alternativ.
USB 1/2,
• Om du ansluter en stor USB-enhet kan
den störa andra anslutna enheter i
närheten.
• Om du ansluter en stor USB-enhet ska den
anslutas till USB 1-uttaget.
 HDMI IN 1/2/3/4
• Om du ansluter ett digitalt ljudsystem som
är kompatibelt med ARC-tekniken (Audio
Return Channel) bör du använda HDMI IN
3. Annars krävs ytterligare en anslutning
till DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
 / AV 2
• För en kompositanslutning, använd den
medföljande analoga
förlängningskabeln*
  (RF-ingång),
• Anslutningar för marksändning/kabel och
satellit. Anslutningssteg: SUB. t Antenn
t MAIN
• Anslut endast till SUB.-uttaget om du
använder läget för dubbel mottagning.
Undantaget är enkel kabel-TV EN50494.
 /
AV 1
• Anslut med en SCART-kabel. När du
ansluter en analog dekoder avger TV-
mottagaren kodade signaler till dekodern
och dekodern avkodar signalerna innan
de matas ut.
/
USB 3 (HDD REC)*
5
.
(Satellitingång)
CAM (Conditional Access Module,
villkorlig åtkomsmodul)
• Tillhandahåller åtkomst till betal-TV-
tjänster. Mer information finns i
bruksanvisningen som medföljer din CAM.
• Sätt inte in smartkortet direkt i TV:ns CAM-
plats. Det måste placeras i CAM-modulen
5
som tillhandahålls av din auktoriserade
återförsäljare.
• CAM stöds inte i vissa länder/områden.
Fråga din auktoriserade återförsäljare.
• Ett CAM-meddelande kan visas när du
växlar till ett digitalt program efter att ha
använt internetvideo.
*1
< 12 mm
< 21 mm
*2
3,5 mm
1
1: L
2: Video
3: Jord
4: R
*3
< 14 mm
*4 Stöder endast 3-polig stereominikontakt.
*5 Endast för begränsad region/land/TV-modell.
2
3
4
GB
FR
ES
NL
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
RU
UA
11
SE

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: