Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 273

Hide thumbs

Advertisement

 Butoane numerice
/
(Afişare informaţii/text)
Afişează informaţii.
 (Text)
Afişează informaţii de tip text.
 Google Play
Accesează serviciul online „Google Play".
NETFLIX (numai pentru anumite ţări/
regiuni/modele de televizor)
Accesează serviciul online „NETFLIX".
Butoane colorate
Execută funcţia corespunzătoare la
momentul respectiv.
 ACTION MENU
Afişează o listă de funcţii contextuale.
TV
• Comutaţi la un canal TV sau la intrări de la
alte aplicaţii.
• Porniţi televizorul pentru a afişa canalul de
televiziune sau pagina de internet.
GUIDE/
Afişează ghidul digital de programe.
BACK/
Revine la ecranul precedent.
HOME
Afişează meniul principal al televizorului.
DISCOVER
Afişează bara de conţinut pentru căutarea
de conţinut.
////
(Selectare element/
Introducere)
  +/– (Volum)
Reglează volumul.
(Salt)
Se alternează între două canale sau intrări.
Televizorul alternează între canalul sau
intrarea curentă şi canalul sau intrarea
selectată anterior.
 (Anulare sunet)
Reduce volumul sunetului la minimum.
Apăsaţi din nou pentru restabilirea
sunetului.
PROG +/–//
În modul TV: Selectează canalul.
În modul Text: Selectează pagina următoare
(
) sau cea precedentă (
 AUDIO
Modifică limba pentru programul vizualizat
curent.
//////
Operează conţinutul media la televizor şi la
dispozitivul compatibil BRAVIA Sync
conectat.
(Setări subtitrare)
Se activează sau se dezactivează subtitrarea
(când funcţia este disponibilă).
HELP
Afişează meniul de asistență. Ghidul de
asistenţă poate fi accesat de aici.
 REC
Înregistrează programul curent cu funcţia de
înregistrare USB HDD.
TITLE LIST
Afişează lista titlurilor.
).
RO
BG
GR
TR
RU
UA
9
RO

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: