Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 157

Hide thumbs

Advertisement

Vægt (Ca.)
Inkl. tv-fod
KD-55XD80xx: 18,0 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 14,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 13,2 kg
Uden tv-fod
KD-55XD80xx: 14,7 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 13,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 12,3 kg
*1 Kun ved begrænset region/land/TV-model.
*2 Energiforbrug pr. år baseret på tv'ets strømforbrug
ved brug 4 timer om dagen 365 om året. Det
egentlige energiforbrug afhænger af, hvordan tv'et
bruges.
*3 Den angivne standbyeffekt nås, når tv'et har
afsluttet nødvendige interne processer.
*4 Strømforbruget i standby øges, når TV'et er tilsluttet
netværket.
Bemærk
• Fjern ikke dummy-kortet fra TV CAM (Conditional
Access Module)-holder medmindre du vil indsætte et
smartcard, der er sat i et CAM.
• Tilgængeligheden af ekstra tilbehør afhænger af
land/område/tv-model/lager.
• Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Bemærkninger om digital TV-funktion
• Funktioner i forbindelse med digitalt TV
(
) fungerer kun i lande eller områder,
hvor der udsendes i DVB-T/DVB-T2
(MPEG-2 og H.264/MPEG-4 AVC) digitale
jordbundne signaler, eller der er adgang til
en kompatibel DVB-C (MPEG-2 og H.264/
MPEG-4 AVC) kabeltjeneste. Få at vide hos
din lokale forhandler, om du kan modtage
et DVB-T/DVB-T2-signal på din bopæl, eller
spørg kabeludbyderen, om deres DVB-C
kabeltjeneste er egnet til integreret
betjening med dette TV-apparat.
• Kabeludbyderen kan opkræve et ekstra
gebyr for en sådan service eller kræve, at
du indvilger i deres forretningsbetingelser
og -vilkår.
• Dette TV-apparat følger specifikationerne
for DVB-T/DVB-T2 og DVB-C, men der er
ikke garanti for kompatibiliteten med
fremtidige DVB-T/DVB-T2 digitale
jordbundne udsendelser og DVB-C digitale
kabeludsendelser.
• Visse digitale tv-funktioner er muligvis ikke
tilgængelige i visse lande/områder, og
DVB-C-kabel fungerer eventuelt ikke
korrekt hos visse udbydere.
Oplysninger om varemærker
• HDMI, High-Definition Multimedia Interface
og HDMI-logoet er varemærker eller
registrerede varemærker for HDMI
Licensing LLC i USA og andre lande.
• Fremstillet under licens fra Dolby
Laboratories.
Dolby, Dolby Audio og det dobbelte
D-symbol er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
• "BRAVIA" og
tilhører Sony Corporation.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore,
Gracenote- logoet og logotypen samt
"Powered by Gracenote"-logoet er enten
registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Gracenote i USA og/eller andre
lande.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup og Wi-Fi CERTIFIED Logo
er varemærker eller registrerede
varemærker hos Wi-Fi Alliance.
• For DTS-patenter henvises til
http://patents.dts.com. Fremstillet under
licens fra DTS, Inc.
DTS, Symbol, & DTS og Symbol er sammen
registrerede varemærker og DTS Digital
Surround er et varemærke tilhørende DTS,
Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder
forbeholdes.
• QuickSet and the QuickSet logo are
trademarks of Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 – 2015
• Bluetooth® ordmærket og logoer er
registrerede varemærker ejet af Bluetooth
SIG, Inc., og enhver anvendelse af sådanne
mærker anvendes af Sony Corporation
under licens. Andre varemærker og
handelsnavne tilhører deres respektive
ejere.
• DiSEqC™ er et varemærke tilhørende
EUTELSAT.
Dette tv understøtter DiSEqC 1.0. Dette tv
er ikke beregnet til at styre motoriserede
antenner.
• TUXERA er et registreret varemærke
tilhørende Tuxera Inc. i USA og andre
lande.
er varemærker, der
17
DK
DK

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: