Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 151

Hide thumbs

Advertisement

 AUDIO OUT*
4
• Tryk på HOME, hvis du til høre TV'ets lyd
gennem det tilsluttede udstyr.
Vælg [Indstillinger] t [Lyd] t
[Hovedtelefon-/lydudgang], og vælg
derefter det ønskede element.
USB 1/2,
• Tilslutning af en stor USB-enhed kan
forstyrre andre tilsluttede enheder ved
siden af den.
• En stor USB-enhed tilsluttes USB 1-stikket.
 HDMI IN 1/2/3/4
• Hvis du tilslutter et digitalt lydsystem, der
er kompatibelt med ARC (Audio Return
Channel), skal du bruge HDMI IN 3. I
modsat fald skal du lave en ekstra
tilslutning med DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL).
 / AV 2
• Ved tilslutning af composit-stik skal det
medfølgende analoge forlængerkabel
5
anvendes*
.
  (RF-indgang),
• Tilslutninger for terrestrisk/kabel og
satellit. Tilslutning SUB. t Antenne t
MAIN
• Ved SUB.-stik, skal du kun tilslutte, når du
bruger dobbelt tunertilstand bortset fra
Single Cable Distribution EN50494.
 /
AV 1
• Tilslut med et SCART-kabel. Når du
tilslutter en analog dekoder, sender TV-
tuneren kodede signaler til dekoderen, og
dekoderen afkoder signalerne, før de
sendes videre.
CAM (betinget adgangsmodul)
• Giver adgang til betalings-TV-tjenester.
For detaljer henvises til
betjeningsvejledningen, som fulgte med
CAM-modulet.
• Du må ikke sætte et smart-kort direkte i
TV'ets CAM-slot. Det skal altid først sættes
i et CAM-modul fra en autoriseret
forhandler.
• CAM understøttes ikke i nogle lande/
områder. Spørg din autoriserede
forhandler.
• En CAM-meddelelse vises muligvis, når du
skifter til et digitalt program, efter at du
har brugt Internet Video.
/
USB 3 (HDD REC)*
(Satellitindgang)
*1
< 12 mm
< 21 mm
*2
5
3,5 mm
1
1: L
2: Video
3: Jord
4: R
*3
< 14 mm
*4 Understøtter kun 3-polet stereo minijack-stik.
*5 Kun ved begrænset region/land/TV-model.
2
3
4
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
RU
UA
11
DK

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: