Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 291

Hide thumbs

Advertisement

Използване на дистанционно управление
Дистанционно управление описание на частите
Разположението, формата, наличността и функциите на бутоните на дистанционното
управление могат да се различават в зависимост от региона/държавата/модела на телевизора.
 /
(Избор на вход/Задържане на
текст)
В ТВ режим: Показва и избира входния
източник.
В режим Текст: Задръжа текущата
страница.
(Микрофон)
Използвайте гласовата функция. (напр.
Търсете съдържание като говорите.)
 (ТВ готовност)
Включва или изключва телевизора
(режим Готовност).
MIC
DIGITAL/ANALOG
Превключва между цифров и аналогов
режим.
TV/RADIO
Превключва между TV или RADIO
предавания.
SYNC MENU
Показва BRAVIA Sync Menu.
EXIT
Въръща към предишен екран или излиза
от менюто. Когато работи Интерактивно
приложение, натиснете, за да излезете от
услугата.
GB
FR
ES
BG
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
BG
GR
TR
RU
UA
9
BG

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: