Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 266

Hide thumbs

Advertisement

Cuprins
INFORMAŢIE IMPORTANTĂ . . . . . . . . . . . . . . 2
Informaţii privind siguranţa . . . . . . . . . . . . . . 3
Măsuri de precauţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Părți componente și comenzi . . . . . . . . . . 7
Comenzi şi indicatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Utilizarea telecomenzii . . . . . . . . . . . . . . . 8
Telecomandă - Descrierea părţilor
componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Schema de conexiuni. . . . . . . . . . . . . . . . 10
Depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Probleme şi soluţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Specificaţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2
RO
Introducere
Vă mulțumim că ați ales acest produs Sony.
Înainte de a utiliza televizorul, vă rugăm să citiți cu atenție acest
manual, după care să îl păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.
Note
• Înainte de a utiliza televizorul, vă rugăm să citiţi „Informaţii
privind siguranţa" (pagina 3).
• Imaginile şi ilustraţiile utilizate în Ghidul de configurare şi în
acest manual au scop doar de referinţă şi pot diferi faţă de
produsul real.
• Simbolul „xx" care apare în numele modelului corespunde unei
cifre numerice, aferente designului, culorii sau sistemului TV.
Amplasarea Ghidului de configurare
Ghidul de configurare este amplasat pe partea de sus a
ambalajului de protecţie din cutia televizorului.
Ghid de asistenţă
Ghidul de asistenţă conţine explicaţii privind modul de utilizare a
funcţiilor televizorului. Pentru a afişa pe ecran Ghidul de
asistenţă, apăsaţi butonul HELP de pe telecomandă şi selectaţi
[Ghid de asistenţă].
Unde se află eticheta de identificare
Etichetele cu numărul modelului, data fabricaţiei (an/lună) și
tensiunea de alimentare se află în partea posterioară a
televizorului sau pe ambalaj.
Pentru modelele cu adaptor de priză inclus:
Etichetele pentru modelul şi numărul de serie al adaptorului de
priză se află în partea de jos a adaptorului.
ATENŢIE
PENTRU A ÎMPIEDICA
RĂSPÂNDIREA
INCENDIILOR, PĂSTRAŢI
LUMÂNĂRILE ŞI ALTE FLĂCĂRI
DESCHISE DEPARTE DE ACEST
PRODUS, ÎNTOTDEAUNA.
INFORMAŢIE IMPORTANTĂ
Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebări legate de
conformitatea aparatului cu legislația Uniunii Europene pot fi
adresate: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Pentru orice întrebări
legate de service sau de garanţie, vă rugăm să consultaţi
documentele de garanţie ce însoţesc aparatul.
Notă privind semnalele fără
fir (wireless)
Prin prezenta, Sony Corporation, declară
că această unitate respectă cerinţele esenţiale și este în
conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Notificare către clienţi: informaţiile de mai jos sunt valabile numai
pentru echipamentele comercializate în ţările unde se aplică
directivele UE.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: