Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 202

Hide thumbs

Advertisement

 Przyciski numeryczne
/
(Wyświetlanie informacji/tekstu)
Wyświetlanie informacji.
 (Tekst)
Wyświetlanie informacji tekstowych.
 Google Play
Dostęp do usługi online „Google Play".
NETFLIX (wyłącznie w przypadku
niektórych regionów / krajów / modelu
telewizora)
Dostęp do usługi online „NETFLIX".
Przyciski kolorowe
Wykonują daną funkcję w określonym
czasie.
 ACTION MENU
Wyświetlanie listy funkcji kontekstowych.
TV
• Wybór kanału TV lub sygnału z innej
aplikacji.
• Włączyć telewizor, aby wyświetlić kanał TV
lub inne źródło sygnału.
GUIDE/
Wyświetlanie cyfrowego przewodnika po
programach.
BACK/
Powrót do poprzedniego ekranu.
HOME
Wyświetlanie menu głównego telewizora.
DISCOVER
Wyświetlanie paska treści umożliwiającego
wyszukiwanie treści.
////
(Wybierz pozycję/
Wprowadź)
10
PL
  +/– (Głośność)
Regulacja głośności.
(Przejście)
Umożliwia przechodzenie między dwoma
kanałami lub wejściami. W telewizorze są
naprzemiennie wybierane kanały/wejścia
bieżące i ostatnie wybrane.
 (Wyciszanie)
Wyciszenie dźwięku. Ponownie naciśnięcie
wyłącza wyciszenie.
PROG +/–//
W trybie TV: Wybór kanału.
W trybie tekstowym: Wybór następnej (
lub poprzedniej (
 AUDIO
Zmiana języka aktualnie oglądanego
programu.
//////
Obsługa multimediów na telewizorze i w
podłączonym zgodnym urządzeniu BRAVIA
Sync.
(Tryb napisów)
Włączanie/wyłączanie napisów (gdy funkcja
jest dostępna).
HELP
Wyświetlanie menu pomocy. Z tego
poziomu można uzyskać dostęp do
Przewodnika pomocniczego.
 REC
Zapisanie bieżącego programu za pomocą
funkcji nagrywania na dysku twardym USB.
TITLE LIST
Wyświetlanie listy tytułów.
) strony.
)

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: