Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 331

Hide thumbs

Advertisement

 AUDIO OUT*
4
• Televizyonun sesini bağlı cihaz üzerinden
dinlemek için HOME düğmesine basın.
[Ayarlar] t [Ses] t [Kulaklık/Ses çıkış]
öğesini, ardından da istediğiniz öğeyi
seçin.
USB 1/2,
• Büyük bir USB cihazının bağlanması,
yanındaki cihazlarla etkileşmesine yol
açabilir.
• Büyük USB cihazlarını USB 1 jakına
bağlayın.
 HDMI IN 1/2/3/4
• Audio Return Channel (ARC) teknolojisi ile
uyumlu bir dijital ses sistemi bağlarken
HDMI IN 3 girişini kullanın. Aksi taktirde
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ile ilave bir
bağlantı gerekir.
 / AV 2
• Bir kompozit bağlantı için ürünle verilen
Analog Uzatma Kablosunu*
  (RF girişi),
(Uydu girişi)
• Karasal/kablo yayını ve uydu için
bağlantılar. Bağlantı adımları: SUB. t
Anten t MAIN
• SUB. jakına, yalnızca, Tek Kablolu Dağıtımlı
EN50494 hariç iki alıcı modu kullanırken
bağlayın.
 /
AV 1
• Bir SCART kablosuyla bağlayın. Bir analog
dekoder bağladığınızda televizyon alıcısı
dekodere şifreli sinyaller gönderir.
Dekoder sinyallerin şifresini çözer ve çıkışa
gönderir.
CAM (Modül)
• Ücretli televizyon hizmetlerine erişim
sağlar. Ayrıntılar için CAM ile birlikte
verilen kullanım kılavuzuna bakın.
• Akıllı kartı doğrudan televizyonun CAM
yuvasına takmayın. Bu, yetkili satıcınız
tarafından sağlanan modüle takılmalıdır.
• CAM bazı ülkelerde/bölgelerde
desteklenmez. Yetkili satıcınıza danışın.
• İnternet videosunu kullandıktan sonra bir
dijital programa geçtiğinizde bir CAM
mesajı görüntülenebilir.
/
USB 3 (HDD REC)*
5
kullanın.
*1
< 12 mm
< 21 mm
*2
5
3,5 mm
1
1: L
2: Video
3: Toprak
4: R
*3
< 14 mm
*4 Yalnızca 3 kutuplu stereo mini jakı destekler.
*5 Sadece belirli bölgelerde/ülkelerde/televizyon
modellerinde.
2
3
4
GB
FR
ES
NL
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
RU
UA
11
TR

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: