Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 196

Hide thumbs

Advertisement

Zabezpieczenie przed przewróceniem
Tylko KD-55XD80xx
8 mm - 12 mm
Śruba M6 (nie należy
do wyposażenia)
Śruba (nie należy
do wyposażenia)
Z wyjątkiem KD-55XD80xx
8 mm - 12 mm
Śruba (nie należy
do wyposażenia)
Wentylacja
• Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych ani wkładać
żadnych rzeczy do obudowy.
• Wokół odbiornika TV należy pozostawić trochę wolnej
przestrzeni, tak jak to pokazano na rysunku poniżej.
• Zaleca się stosowanie oryginalnego ściennego uchwytu
mocującego Sony, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
4
PL
Przewód (nie
należy do
wyposażenia)
Śruba (uprzednio
wykręcona)
Przewód (nie
należy do
wyposażenia)
Instalacja na ścianie
10 cm
Pozostawić co najmniej tyle miejsca wokół odbiornika TV.
Instalacja na podstawie
10 cm
Pozostawić co najmniej tyle miejsca wokół odbiornika TV.
• Aby zapewnić właściwą wentylację i zapobiec osiadaniu brudu
lub kurzu:
 Nie należy ustawiać odbiornika TV ekranem do góry,
montować go do góry nogami, odwróconego tyłem lub
bokiem.
 Nie należy ustawiać odbiornika TV na półce, dywanie, łóżku
lub w szafce.
 Nie należy przykrywać odbiornika TV materiałami, np.
zasłonami lub innymi przedmiotami, takimi jak gazety itp.
 Nie należy instalować odbiornika tak, jak to pokazano na
rysunkach poniżej.
Obieg powietrza jest zablokowany.
Ściana
Przewód zasilający
Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru, porażenia prądem
elektrycznym, uszkodzenia sprzętu i/lub ewentualnych obrażeń
ciała, z przewodem zasilającym i gniazdem sieciowym należy
postępować w następujący sposób:
 Należy używać wyłącznie przewodów zasilających
dostarczonych przez Sony, a nie przez innych dostawców.
 Wtyczka powinna być całkowicie włożona do gniazda
sieciowego.
 Odbiornik TV jest przystosowany do zasilania wyłącznie
napięciem 220 V - 240 V AC.
 W celu zachowania bezpieczeństwa, podczas dokonywania
połączeń, należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka oraz uważać, aby nie nadepnąć na przewód.
 Przed przystąpieniem do serwisowania lub przesuwania
odbiornika TV należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
 Przewód zasilający powinien znajdować się z dala od źródeł
ciepła.
 Należy regularnie wyjmować wtyczkę z gniazdka i czyścić ją.
Jeśli wtyczka jest pokryta kurzem i gromadzi wilgoć, jej
własności izolujące mogą ulec pogorszeniu, co może być
przyczyną pożaru.
Uwaga
• Dostarczonego w zestawie przewodu zasilającego nie należy
używać do jakichkolwiek innych urządzeń.
• Należy uważać, aby nie przycisnąć, nie zgiąć ani nie skręcić
nadmiernie przewodu zasilającego. Może to spowodować
uszkodzenie izolacji lub urwanie żył przewodu.
• Nie należy przerabiać przewodu zasilającego.
• Na przewodzie zasilającym nie należy kłaść ciężkich
przedmiotów.
• Podczas odłączania nie wolno ciągnąć za sam przewód.
30 cm
10 cm
10 cm
30 cm
6 cm
10 cm
Ściana

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: