Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 294

Hide thumbs

Advertisement

4
 AUDIO OUT*
• За да чувате звука от телевизора през
свързаното оборудване, натиснете
HOME.
Изберете [Настройки] t [Звук] t
[Слушалки/аудио изход], след което
изберете желания елемент.
USB 1/2,
• Свързването на голямо USB устройство
може да повлияе на работата на други
свързани устройства в близост до него.
• Когато свързвате голямо USB
устройство, свързвайте го към куплунга
USB 1.
 HDMI IN 1/2/3/4
• Ако свързвате цифрова аудио система,
съвместима с технологията Audio
Return Channel (ARC), използвайте HDMI
IN 3. В противен случай е необходима
допълнителна връзка с DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL).
 / AV 2
• За композитна връзка използвайте
предоставения аналогов удължителен
5
кабел*
.
  (RF вход),
• Свързване за наземна/кабелна и
сателитна телевизия. Стъпки на
свързване: SUB. t антена t MAIN
• За SUB. жак, свързвайте само когато
използвате режим двоен тунер, с
изключение на еднокабелно
разпределение EN50494.
 /
AV 1
• Свържете със SCART кабел. Когато
свържете аналогов декодер, ТВ тунерът
извежда кодирани сигнали към
декодера, а декодерът ги декодира,
преди да ги изведе.
12
BG
/
USB 3 (HDD REC)*
(Сателитен вход)
CAM (Модул за условен достъп)
• Предоставя достъп до платени ТВ
услуги. За подробности вижте
ръководството с инструкции, доставено
с вашия CAM.
• Не поставяйте смарт картата директно в
CAM слота на телевизора. Тя трябва да
се постави в модула за условен достъп,
5
предоставен от вашия оператор.
• CAM не се поддържа в някои държави/
зони. Проверете при вашия оператор.
• Когато превключите към цифрова
програма след като гледате интернет
видео, може да се появи CAM
съобщение.
*1
< 12 mm
< 21 mm
*2
3,5 mm
1: L
2: Видео
3: Заземяване
4: R
*3
< 14 mm
*4 Поддържа само стерео мини-жак с три полюса.
*5 Само за определени региони/страни/модели
телевизори.
1
2
3
4

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: