Download  Print this page

Felsökning; Problem Och Lösningar - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Felsökning
För att hålla TV:ns mjukvara uppdaterad måste
man ladda ner den senaste
mjukvaruinformationen via det digitala
sändningssystemet eller internet och sedan
uppdatera mjukvaran. Välj [Uppdatera nu] för att
starta en mjukvaruuppdatering. LED-
belysningen blinkar vit när mjukvaran
uppdateras.
Följande skärm med [Updating...] (Uppdaterar...)
visas medan mjukvaran uppdateras.
Updating...
Updating...
Koppla inte ur nätkabeln under
programvaruuppdateringen. Uppdateringen av
programvaran kanske inte genomförs korrekt
om du gör det, vilket kan leda till
programvarufel. Programvaruuppdateringar kan
ta upp till 30 minuter. Om du inte vill uppdatera
programvaran automatiskt trycker du på HOME
och väljer [Hjälp] t
[Systemprogramuppdatering] t [Automatisk
programnedladdning] t [Av].
När du kopplar in TV:n kanske det inte går att
starta TV:n på ett tag även om du trycker på
strömknappen på fjärrkontrollen eller TV:n,
eftersom det tar tid att initiera systemet. Vänta
cirka en minut och försök sedan igen.
När du startar genom att trycka på
strömknappen på fjärrkontrollen eller TV:n tar
det tid för LED-belysningen att tändas och för
fjärrkontrollen att fungera.
När lysdioden blinkar, räkna hur många
gånger den blinkar (intervallet är tre
sekunder).
Om LED-belysningen blinkar röd återställer du
TV:n genom att koppla från nätströmmen i två
minuter, starta sedan TV:n.
Kontakta din återförsäljare eller Sonys
servicecenter om problemet kvarstår och ange
hur många gånger LED-belysning blinkar röd
(intervallet är tre sekunder). Koppla från
nätströmmen och informera din återförsäljare
eller Sonys servicecenter.
14
SE
När lysdioden inte blinkar kontrollerar du de
olika sakerna i tabellen nedan.
Du kan också kolla felsökningen i Hjälpguiden
eller utföra självdiagnostik genom att välja
[Hjälp] t [Självdiagnostik]. Om problemet
kvarstår, kontakta en auktoriserad
servicetekniker som kan serva din TV.
Problem och lösningar
Ingen bild (skärmen är mörk) och inget ljud.
Kontrollera antenn/kabelanslutningen.
Anslut TV:n till nätströmmen och tryck på  på
TV:n eller fjärrkontrollen.
Vissa program kan inte ställas in.
Kontrollera antenn/kabelanslutningen.
Satellitkabeln kan vara kortsluten eller så kan det
förekomma kontaktproblem med kabeln.
Kontrollera kabeln och anslutningen och stäng
därefter av TV:n med På / Av-omkopplaren för
nätström och slå därefter på den igen.
Frekvensen som du har angett är utanför
området. Rådfråga med det mottagande
satellitsändningsföretaget.
Det finns ingen kabel-TV-tjänst (program).
Kontrollera kabelanslutningen eller inställningen.
Försök med [Digital automatisk kanalinställning]
genom att välja [Egen antenn] istället för [Kabel-
TV].
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Byt ut batterierna.
Lösenordet för [Barnlås (Sändning)] har
glömts bort.
Mata in PIN-koden 9999. Uppdatera PIN-koden
genom att välja [Inställningar]
t
(Sändning)]
[Ändra PIN-kod].
Det blir varmt runt TV:n.
När TV:n används under en längre tidsperiod blir
det varmt runt TV:n.
Du kan känna denna värme om du tar på panelen
med handen.
Fruset ljud eller frusen bild, en tom skärm
eller om TV:n inte reagerar på TV:ns eller
fjärrkontrollens knapptryckningar.
Genomför en enkel återställning av TV:n genom
att dra ur nätsladden i två minuter. Sätt sedan i
den igen.
t
[Barnlås

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: