Download  Print this page

Problemen Oplossen; Problemen En Oplossingen - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Problemen oplossen

Om de software van uw televisie up-to-date te
houden, moet u de recentste software
downloaden via het digitale uitzendsysteem of
het internet en de software updaten. Selecteer
[Nu updaten] om een software-update te
starten. De verlichtings-led knippert wit terwijl
de software geüpdatet wordt.
Het volgende scherm met [Updating...]
(Bijwerken...) zal verschijnen terwijl de software
wordt bijgewerkt.
Updating...
Koppel het netsnoer niet los tijdens het updaten
van de software. Als u dit wel doet, is het
mogelijk dat de software-update niet volledig
wordt uitgevoerd, wat softwarestoringen kan
veroorzaken. Software-updates kunnen tot 30
minuten duren. Als u de software niet
automatisch wilt updaten, drukt u op HOME en
selecteert u [Help] t [Update systeemsoftware]
t [Automatisch software download] t [Uit].
Wanneer u de televisie aansluit, duurt het even
om het systeem te initialiseren. Daardoor is het
mogelijk dat de televisie een tijd niet kan
worden ingeschakeld, zelfs niet als u op de aan/
uit-knop op de afstandsbediening of op de
televisie drukt. Wacht ongeveer een minuut en
probeer het daarna opnieuw.
Wanneer u de televisie inschakelt door op de
aan/uit-knop op de afstandsbediening of op de
televisie te drukken, zal het even duren voor de
verlichtings-led oplicht en de
afstandsbediening werkt.
Tel hoeveel keer het LED-lampje knippert als
het rood knippert (intervaltijd bedraagt drie
seconden).
Als de verlichtings-LED rood knippert, reset u de
televisie door het netsnoer gedurende twee
minuten los te koppelen en de televisie
vervolgens in te schakelen.
14
NL
Als het probleem hierdoor niet opgelost raakt,
contacteert u uw verdeler of Sony-
servicecentrum en meldt u het aantal keer dat
de verlichtings-LED rood knippert (het interval
bedraagt drie seconden). Koppel het netsnoer
los en breng uw verdeler of Sony-
servicecentrum op de hoogte van het probleem.
Controleer de items in de onderstaande
tabellen als het LED-lampje niet knippert.
Het is ook mogelijk om het hoofdstuk
Problemen oplossen in de handleiding te
raadplegen of een zelfdiagnose uit te voeren
door [Help] t [Zelfdiagnose] te selecteren. Als
het probleem aanhoudt, moet u de televisie
laten nakijken door bevoegd
onderhoudspersoneel.

Problemen en oplossingen

Er is geen beeld (scherm is donker) en geen
geluid.
Controleer de aansluiting van de antenne/kabel.
Sluit het netsnoer aan op de televisie en druk op
 op de televisie of afstandsbediening.
Op sommige programma's kan niet worden
afgestemd.
Controleer de aansluiting van de antenne/kabel.
De satellietkabel is mogelijk kortgesloten of niet
goed aangesloten. Controleer de
kabelaansluiting, schakel vervolgens de tv uit met
de netstroomschakelaar en schakel deze daarna
weer in.
De ingevoerde frequentie ligt buiten het bereik.
Neem contact op met de satellietmaatschappij
van de ontvangen zender.
Geen kabel-tv-diensten (programma's)
gevonden.
Controleer de aansluiting van de kabel of de
afstemming.
U probeert [Digitale automatische
programmering] uit te voeren door [Aards] in
plaats van [Kabel] te selecteren.
De afstandsbediening werkt niet.
Vervang de batterijen.
U bent het wachtwoord voor het [Kinderslot
(uitzending)] vergeten.
Voer 9999 in als pincode. Update de pincode door
achtereenvolgens [Instellingen]
t
(uitzending)]
[Wijzig PIN-code].
t
[Kinderslot

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: