Download  Print this page

Informasjon Om Sikkerhet - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Informasjon om sikkerhet

ADVARSEL
Batterier må ikke utsettes for overdreven varme, som solskinn, ild
eller lignende.
Plasser aldri et TV-apparat på et ustabilt sted. Et TV-apparat kan
falle og føre til alvorlig personskade og død. Mange skader,
spesielt på barn, kan unngås ved å ta enkle forholdsregler, som
f.eks.:
 Bruke kabinetter eller stativer anbefalt av produsenten av TV-
apparatet.
 Kun bruk møbler som trygt kan støtte TV-apparatet.
 Sikre at TV-apparatet ikke henger over kanten på støttende
møbel.
 Ikke plassere TV-apparatet på høye møbler (f.eks. skap eller
bokhyller) uten å feste både møbelet og TV-apparatet til en
passende støtte.
 Ikke plassere TV-apparatet på stoff eller andre materialer som
kan finnes mellom TV-apparatet og støttende møbel.
 Lære barn om farene ved å klatre på møbler for å nå TV-
apparatet eller dets kontroller.
Hvis ditt eksisterende TV-apparat beholder og flyttes, gjelder de
samme hensynene som over.
Installasjon/oppsett
Installer og bruk TV-apparatet i samsvar med instruksjonene
nedenfor for å unngå risiko for brann, elektrisk støt eller annen
skade og/eller personskader.
Installasjon
• TV-en bør installeres i nærheten av en lett tilgjengelig
stikkontakt.
• Plasser TV-en på en stabil, plan overflate for å unngå at den
faller ned og forårsaker personskade eller skade på TV-en.
• Installer TV-en på en plass hvor den ikke kan bli skjøvet, dyttet
eller ramle ned.
• Kun kvalifisert servicepersonell skal utføre eventuell installasjon
av veggbraketter.
• Av sikkerhetsgrunner anbefales det på det sterkeste at du
bruker tilleggsutstyr fra Sony som omfatter:
 Veggmonteringsbrakett SU-WL450
• Sørg for at du bruker skruene som følger med
veggmonteringsbraketten når du fester
veggmonteringsbraketten til TV-en. De medfølgende skruene er
utformet som vist på illustrasjonen målt fra
monteringsoverflaten til veggmonteringsbraketten.
Skruenes diameter og lengde varierer ut fra
veggmonteringsbrakettens modell.
Hvis du bruker andre skruer enn de som følger med, kan TV-
apparatet bli skadet innvendig eller det kan falle ned osv.
8 mm - 12 mm
Skrue (M6)
Veggmonteringsbrakett
TV-ens bakdeksel
Bæring
• Før du bærer TV-apparatet, må du koble fra alle kablene.
• Et stort TV-apparat må bæres av to eller flere personer.
• Når du transporterer TV-en for hånd, må du holde den som vist
under. Ikke utsett LCD-skjermen og rammen rundt for press-
belastning.
Kun KD-55XD80xx
Unntatt KD-55XD80xx
• Ikke utsett TV-apparatet for støt eller sterke vibrasjoner når du
flytter det.
• Når du leverer inn TV-apparatet på grunn av reparasjon eller hvis
du flytter, bør du transportere det i originalemballasjen.
Tippforebygging
Kun KD-55XD80xx
8 mm - 12 mm
Skrue
(medfølger ikke)
M6-skrue
(medfølger ikke)
Stropp
(medfølger ikke)
3
NO
NO

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: