Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 58

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
58 www.electrolux.com
Suodattimen nollaus
Tämä ominaisuus on muistutus puhdistaa
ilmansuodatin (katso Hoito ja puhdistus)
laitteen tehokasta toimintaa varten.
Suodattimen merkkivalo syttyy
250 käyttötunnin jälkeen. Jos haluat
nollata suodattimen puhdistuksen
jälkeen, paina "filter reset" (suodattimen
nollaus) -painiketta, jolloin suodattimen
merkkivalo "filter" sammuu.
7.2 Kaukosäädin
1
Kaukosäätimen näyttö
2
Lämpötilan/ajastimen asetuspainike
3
Toimintatilan painike
4
Hälytysajastin
5
Virtapainike
6
Nopeuspainike
7
Lepotilapainike
8
Kääntöpainike
Pariston asennus ja tärkeät ohjeet
Irrota kaukosäätimen takana oleva kansi.
Aseta mukana toimitetut paristot oikein
(katso paristolokeron sisällä olevat ohjeet).
Sulje kansi.
Vaihda vanhat paristot (jotka on käytetty
loppuun) kahteen uuteen R03P "AAA"
1,5 V paristoon toistamalla edellä mainitut
vaiheet.
Jos kaukosäädin vaihdetaan tai hylätään,
paristot on poistettava ja hävitettävä
paikallisen lainsäädännön mukaisesti,
koska ne vahingoittavat ympäristöä.
Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja.
Älä sekoita alkaliparistoja, tavallisia
(hiilisinkki-) paristoja tai ladattavia
(nikkelikadmium) paristoja.
Älä hävitä paristoja polttamalla.
Paristot voivat räjähtää tai vuotaa. Jos
kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan,
poista paristot kaukosäätimestä.
Kaukosäädintä on käsiteltävä äärimmäisen
varovasti. Älä pudota sitä tai altista sitä
suoralle auringonvalolle tai lämmönlähteille.
Tämä laite on FCC-sääntöjen osan
15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla
kahdella ehdolla:
(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia
häiriöitä, ja (2) laitteen tulee sietää
häiriöitä, mukaan lukien häiriöt, jotka
voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
Osoita kaukosäädin signaalin
vastaanottimen sijaintiin. Kaukosäädin
on oltava enintään 5 m etäisyydellä
laitteesta (ilman esteitä kaukosäätimen
ja laitteen välillä).
Kaukosäätimen käyttö
LAITTEEN KYTKEMINEN PÄÄLLE

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading