Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 61

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Sammutuksen viivästyttäminen
Voit viivästyttää sammuttamista laitteen
ollessa päällä. Paina "timer" (ajastin) -
painiketta, näytössä näkyy "timer" ja "h",
ja "off" vilkkuu.
Napauta YLÄNUOLTA " " tai
ALANUOLTA tai pidä sitä painettuna "
" pysähdyksen ajastimen muuttamiseksi
0,5 tunnin portain korkeintaan 10 tuntiin,
sen jälkeen 1 portain korkeintaan 24 tuntiin.
Asetus tallennetaan 3 sekunnin jälkeen ja
näytössä näkyy jäljellä oleva aika, kunnes
laite sammuu. Voit myös painaa "timer"
(ajastin) -painiketta uudelleen ja "off"
lakkaa vilkkumasta välittömästi.
Voit peruuttaa asetuksen painamalla
uudelleen "timer" (ajastin) -painiketta.
7.3 Virhekoodi
Jos näytössä näky "AS", "CS" ja "ES",
huoneen lämpötila-anturissa on virhe.
Ota yhteyttä valtuutettuun Electrolux-
huoltoliikkeeseen.
Jos näytössä näky "L3", lauhduttimen
DC-puhallinmoottorissa on virhe.
Ota yhteyttä valtuutettuun Electrolux-
huoltoliikkeeseen.
Jos näytössä näkyy "P1", alaosassa
oleva alusta on täysi. Siirrä laite varoen
tyhjennyspaikkaan, poista alaosan
tyhjennystulppa ja anna veden valua
pois. Käynnistä kone uudelleen, kunnes
symboli "P1" häviää. Jos virhe toistuu,
ota yhteyttä huoltoon.
Jos näytössä lukee "E4", näytön piirilevyn
ja pääohjauspiirilevyn välinen yhteys
on viallinen. Ota yhteyttä valtuutettuun
Electrolux-huoltoliikkeeseen.
7.4 Tyhjennysohjeet
Jatkuva tyhjennys
KUIVAUS- tai lämpöpumpputilan aikana
tarvitset puutarhaletkun (myydään
erikseen) tai muun letkun lauhdeveden
poistamiseksi laitteesta.
Toimi seuraavasti:
• Ruuvaa auki jatkuvan tyhjennyksen
aukon tyhjennystulppa (kuva 20).
• Kytke puutarhaletkun (myydään
erikseen) toinen pää tyhjennysaukkoon
ja vie toinen pää viemäriin, joka
on alempana kuin laite (kuva 21).
HUOMIO:
• Lauhde voi virrata tyhjennystulpan
poistamisen jälkeen, jos laitetta
käytetään Cool- tai Auto-tilassa. Kun
haluat poistaa puutarhaletkun, aseta
valutusastia (lisävaruste) lauhteen
keräämiseksi tyhjennysaukosta.
• Viemärin ja tyhjennysletkun osan
korkeus ei saa olla tyhjennysaukkoa
korkeampi tai jatkuva vedenpoisto
ei välttämättä toimi kunnolla.
• Jäähdytys- tai automaattitilassa
(Cool tai Auto) on suositeltavaa poistaa
jatkuva tyhjennys käytöstä asettamalla
tyhjennystulppa tyhjennysaukkoon,
jotta saavutetaan maksimaalinen
suorituskyky.
SUOMI
61
Kuva
20
Tyhjennystulppa
kuivausta varten
Tyhjennystulppa
lämpöpumpputilaa
varten
Puutarhaletku
Tyhjennysletku
Kuva
21

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading