Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 53

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HUOMAUTUS!
Huomio
Älä koske laitteen metalliosiin
irrottaessasi ilmansuodatinta
Älä puhdista ilmastointilaitetta vedellä
Tuuleta huone hyvin käyttäessäsi
laitetta samanaikaisesti uunin tai muun
vastaavan laitteen kanssa
Kytke laite pois toiminnasta ja katkaise
virta päävirtakytkimestä, ennen kuin
aloitat laitteen puhdistuksen
Älä laita lemmikkejä tai kasveja paikkaan,
jossa ne altistuvat suoralle ilmavirralle
Älä käytä erityistarkoituksiin
Lopeta laitteen käyttö ja sulje ikkuna
myrskyn aikana
Pidä pistoketta sen päästä, kun poistat
sen
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan,
kytke virta pois päävirtakytkimestä
Älä aseta esteitä ilmanotto- tai
ilmanpoistoaukkoihin
Kiinnitä suodattimet aina kunnolla
paikalleen. Puhdista suodatin kahden
viikon välein
Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita,
kuten vahaa tai ohennusaineita - käytä
pehmeää liinaa
Älä laita painavia esineitä virtajohdon
päälle ja tarkista, ettei johto ole
puristuksissa
Älä juo ilmastointilaitteesta valunutta vettä
Pura ja asenna laite noudattaen
varovaisuutta
Jos laitteen sisään pääsee vettä, kytke
laite pois toiminnasta ja katkaise virta
päävirtakytkimestä. Eristä virransyöttö
ottamalla pistoke ulos ja ota yhteys
ammattitaitoiseen huoltoteknikkoon
Merkitys
Seurauksena voi olla vahinkoja
Vesi voi päästä laitteen sisälle ja
vahingoittaa eristystä. Seurauksena
voi olla sähköisku
Seurauksena voi olla happivajaus
Älä puhdista laitetta virran ollessa
kytkettynä. Seurauksena voi olla tulipalo
ja sähköisku sekä henkilövahinkoja
Muutoin siitä voi aiheutua vahinkoja
kotieläimelle tai kasville
Älä käytä tätä ilmastointilaitetta
tarkkuuslaitteiden, elintarvikkeiden,
kotieläimien, kasvien ja taideteoksien
säilyttämiseen. Muutoin seurauksena voi
olla tuotteen laadun heikkeneminen, jne.
Laitteen käyttö ikkunat auki voi aiheuttaa
sisätilan kosteuden lisääntymisen ja
kalusteiden likoamisen
Seurauksena voi olla sähköisku
ja laitteen vaurioituminen
Seurauksena voi olla laitteen
toimintahäiriö tai tulipalo ja räjähdys
Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen
tai onnettomuus
Laitteen käyttäminen ilman suodattimia
voi aiheuttaa sen vaurioitumisen
Laitteen ulkopintoihin voi tulla naarmuja
tai värimuutoksia
Tulipalon, räjähdyksen tai sähköiskun
vaara
Se on kontaminoitua ja se voi aiheuttaa
sairauksia
Terävät reunat voivat aiheuttaa vammoja
Seurauksena voi olla sähköisku
ja laitteen vaurioituminen
SUOMI
53

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading