Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 46

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
46 www.electrolux.com
• Pieniä lapsia tulee valvoa, etteivät he leikkisi
• On olemassa paikallisten viranomaisten asettamia
• Jos virtajohto on vaihdettava, vaihdon saa
• Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen
• Varo, etteivät sormesi jää puhaltimen väliin
• 250 V 3,15 A sulake on valmistettu keraamisesta
• Lapset eivät saa puhdistaa ja ylläpitää laitetta ilman
1.1 Tärkeitä huomautuksia
1. Älä käytä laitetta ilman ilmansuodatinta.
2. Älä käytä laitetta lämpölähteen tai avotulen lähellä.
3. Älä altista laitetta ulkona suoralle auringonvalolle
ja sateelle.
4. Säilytä ja siirrä laitetta aina pystyasennossa.
5. Älä peitä laitetta sen ollessa toiminnassa tai
välittömästi käytön jälkeen.
6. Poista aina lauhdevesi ennen laitteen varastoimista.
1.2 Ilmastointilaitteen käytön aikana huomioitavia
seikkoja
HUOMAUTUS!
Käyttöä koskevia varoituksia
• Älä muuta mitään tämän tuotteen osaa.
• Älä aseta mitään esineitä laitteeseen.
• Varmista, että käytetyn sähköverkon jännitearvo
ilmastointilaitteella.
ilmastointilaitteiden suurimpia sallittuja äänitasoja.
suorittaa vain ammattitaitoinen henkilöstö.
henkilöstö noudattaen maakohtaisia
kytkentästandardeja (jos olemassa). Virheellinen
kytkentä voi aiheuttaa ylikuumenemista ja tulipalon
vaaran.
säätäessäsi vaakasuuntaisia säleikköjä.
materiaalista.
valvontaa. Huomaa, että kylmäaine ei välttämättä
tuoksu.
on oikea. Käytä vain 220 – 240 V, 50 Hz, 10 A
virtalähdettä. Mikäli virtalähteen jännitearvo on
virheellinen, laite voi vaurioitua ja seurauksena
voi olla tulipalo.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading