Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 38

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
38 www.electrolux.com
For at slukke for apparatet skal du trykke
på tænd/sluk-knappen igen og derefter
tage stikket ud.
Sluk altid enheden ved at trykke på tænd/
sluk-knappen og vent nogle minutter, før
stikket tages ud.
Afkølingstilstand
Tryk på "mode"-knappen, indtil venstre
side af LCD-skærmen viser "cool".
Tryk på knappen "fan speed" for at vælge
blæserhastigheden: "auto", "high", "mid"
og "low".
Tryk på knappen " " og " " for at vælge
den ønskede temperatur.
Tørring
Tryk på "mode"-knappen, indtil venstre
side af LCD-skærmen viser "dry".
Samtidig vises blæsersymbolet "low"
på skærmen.
Bemærk! I denne tilstand kan
blæserhastigheden ikke vælges.
Blæsertilstand
Tryk på "mode"-knappen, indtil venstre
side af LCD-skærmen viser "fan".
I denne tilstand kan du vælge
blæserhastigheden "high", "mid"
eller "low" ved at trykke på
blæserhastighedsknappen og henvise
til diagrammet.
Bemærk! I denne tilstand behøver
luftudstødningsslangen ikke at blive
tilsluttet.
Opvarmningstilstand (kun til modeller
med opvarmnings- og afkølingstilstand)
Tryk på "mode"-knappen, indtil venstre
side af LCD-skærmen viser "heat".
Tryk på knappen "fan speed" for at
vælge blæserhastigheden: "auto", "high",
"mid" og "low".
Tryk på knappen " " og " " for at vælge
den ønskede temperatur.
AUTO-tilstand
Tryk på "mode"-knappen, indtil venstre
side af LCD-skærmen viser "auto".
I tilstanden AUTO kan du ikke vælge
blæserhastigheden.
Tryk på knappen " " og " " for at vælge
den ønskede temperatur.
Dvaleindstilling
Når enheden er i afkølings-, opvarmnings-
eller auto-tilstand, kan du trykke på
knappen "sleep" for at få enheden til
at køre i dvaletilstand. I denne tilstand
indstilles blæserhastigheden automatisk
som "auto", som ikke kan ændres.
I afkølings-/opvarmningstilstand øges den
valgte temperatur med 1 °C, 30 minutter
efter at tilstanden vælges. Temperaturen
øges/mindskes derefter med yderligere
1 °C efter endnu 30 minutter. Denne nye
temperatur opretholdes i 7 timer, inden
den vender tilbage til den temperatur,
der oprindeligt blev valgt. Dette afslutter
"Sleep"-tilstanden, og enheden lukker
automatisk.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading