Installeringsanvisninger - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
76 www.electrolux.com

5. INSTALLERINGSANVISNINGER

5.1 Varmluft-uttak
I kjølemodus må apparatet plasseres
i nærheten av et vindu eller en åpning
slik at varmluft kan slippe ut. Plasser først
enheten på horisontalt gulv og påse at
det er minst 50 cm klaring rundt enheten
og at den er i nærheten av en enkeltkrets
strømforsyning.
1. Forleng hver side av slangen (figur 1)
og skru slangen på adapter A (figur 2).
Adapter A er allerede festet til
slangen på denne enheten.
2. Forleng den andre siden av slangen
og skru den på adapter B (figur 3).
3. Installer adapter A i enheten (figur 4).
4. Fest adapter B i vinduet. (Figur 5)
Figur. 1
Figur. 2
Figur. 3
Figur 4
Slangen kan forlenges fra den
opprinnelige lengden på 38 cm
opp til 150 cm, men det er
begrense lengden så mye som
mulig. Pass også på at slangen
ikke har skarpe bøyninger eller
at den siger. (figur 6)
Figur. 5
Figur. 6

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Electrolux EXP26U338CW