Asennusohjeet - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

5. ASENNUSOHJEET

5.1 Kuuman ilman poisto
JÄÄHDYTYS-tilassa laite tulee sijoittaa
ikkunan tai aukon lähelle niin, että lämmin
poistoilma voidaan johtaa ulos. Aseta laite
ensin tasaiselle lattialle ja varmista, että
laitteen ympärillä on vähintään 50cm tilaa
ja että se on yksipiirisen pistorasian lähellä.
1. Pidennä jompaa kumpaa letkun
puolta (kuva 1) ja kierrä letku kiinni
sovittimeen A (kuva 2).
Sovitin A ruuvataan jo tämän
laitteen letkuun.
2. Pidennä jompaa kumpaa letkun puolta ja
kierrä letku kiinni sovittimeen B (kuva 3).
3. Asenna sovitin A laitteeseen (kuva 4).
4. Kiinnitä adapteri B ikkunaan. (Kuva 5)
Letkua voidaan pidentää
alkuperäisestä 38 cm:n pituudesta
jopa 150 cm:iin, mutta pituus
kannattaa pitää mahdollisimman
lyhyenä. Varmista myös, ettei
letkussa ole jyrkkiä taittumia tai
painumia. (Kuva 6)
Kuva 4
SUOMI
55

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading