Oplysninger Om Sikkerhed - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
24 www.electrolux.com
1.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

ADVARSEL!
• Apparatet kan kun bruges af børn fra 8 år og
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Hvis netledningen er beskadiget, skal den
Denne vejledning indeholder oplysninger om korrekt
brug af dit nye klimaanlæg. Læs vejledningen grundigt,
før du bruger produktet. Vejledningen bør opbevares et
sikkert sted til senere reference.
PAS PÅ!
• Kontakt en autoriseret servicetekniker for
• Kontakt en montør til montering af denne enhed.
opefter samt af personer med nedsat fysisk,
sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som
mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis
de er under opsyn eller er blevet instrueret i at
bruge apparatet på en sikker måde samt forstår
de medfølgende farer.
af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten,
dennes serviceværksted eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
reparation eller vedligeholdelse af enheden.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading