Electrolux EXP26U338CW User Manual page 23

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
INDHOLD
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED ................................................................... 24
2. ANVISNINGER VEDR. SIKKERHED ............................................................... 29
3. ENHEDSBESKRIVELSE .................................................................................. 33
4. TILBEHØR INKLUDERET ................................................................................ 33
5. INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ................................................................ 34
6. KLIMAANLÆGGETS FUNKTIONER ............................................................... 35
7. BETJENINGSVEJLEDNING ............................................................................ 35
8. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING ......................................................... 41
9. FEJLFINDING .................................................................................................. 42
10. MILJØHENSYN ................................................................................................ 43
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers
professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet
med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får
fantastiske resultater hver gang. Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og gode råd.
Miljøoplysninger.
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
23

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading