Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 100

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
100 www.electrolux.com
7.2 Fjärrkontroll
1
Skärmen för fjärrkontroll
2
Temp/Timer inställningsknapp
3
Valknapp
4
Timer-knapp
5
Strömbrytare På/Av
6
Hastighetsknapp
7
Viloknapp
8
Svängknapp
Batteriinstallation och viktiga
instruktioner
Ta bort batterilocket på fjärrkontrollens
baksida.
Sätt i de medföljande batterierna korrekt
(se anvisningarna inuti batterifacket).
Stäng locket.
För att byta de gamla batterierna (som
har använts) med två nya R03P "AAA"
1,5 V-batterier, upprepa stegen ovan.
Om fjärrkontrollen byts ut eller kasseras
måste batterierna tas bort och avskaffas
i enlighet med lokal lagstiftning, eftersom
de skadar miljön.
Blanda inte gamla och nya batterier.
Blanda inte alkaliska, vanliga (kol-zink)
eller laddningsbara (nickel-kadmium)
batterier.
Kassera inte batterier i elden.
De kan explodera eller börja läcka.
Om fjärrkontrollen inte används under
en längre tid, ta bort batterierna.
Fjärrkontrollen måste hanteras med
största försiktighet. Släpp inte den eller
låt den exponeras för direkt solljus eller
värmekällor.
Denna enhet överensstämmer med
del 15 i FCC-reglerna. Driften beror
på följande två villkor:
(1) Denna enhet får inte orsaka skadlig
störning, och (2) den här enheten måste
acceptera all mottagen störning, inklusive
störningar som kan orsaka oönskad
användning.
Rikta fjärrkontrollen mot platsen för
signalmottagaren. Fjärrkontrollen får
inte vara längre än 5 meter från enheten
(utan hinder mellan fjärrkontrollen och
enheten).
Använda fjärrkontrollen
SÄTTA PÅ ENHETEN

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading