Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 101

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Sätt i kontakten och tryck sedan på "på/av"-
knappen (när den slås på går den senaste
inställningen före avstängning igång.
För att stänga av enheten, tryck på "på/
av"-knappen igen och dra ur kontakten.
Stäng alltid av enheten genom att trycka
på "på/av"-knappen och vänta några
minuter innan du drar ur kontakten.
Kylningsläge
Tryck på "mode"-knappen tills vänstra
sidan av skärmen visar "cool" (kyla).
Tryck på "fan speed"-knappen
(fläkthastighet) för att välja
fläkthastigheten "auto", "high" (hög),
"mid" (medel) och "low" (låg).
Tryck på " " och " " för att välja
önskad temperatur.
Torkning
Tryck på "mode"-knappen tills vänstra
sidan av skärmen visar "dry" (torka).
Samtidigt visas "low" fläktsymbol på
skärmen.
Observera: I det här läget kan inte
fläkthastigheten väljas.
Fläktläge
Tryck på "mode"-knappen tills vänstra
sidan av skärmen visar "fan" (fläkt).
I det här läget kan du välja fläkthastighet
"hög", "mellan" eller "låg" genom att
trycka på fläkthastighetsknappen och
referera till diagrammet.
Observera: I detta läge behöver
luftutsläppsslangen inte anslutas.
Värmeläge (endast för modeller med
värme och kyla)
Tryck på "mode"-knappen tills vänstra
sidan av skärmen visar "heat" (värme).
Tryck på "fan speed"-knappen
(fläkthastighet) för att välja
fläkthastigheten "auto", "high" (hög), "mid"
(medel) och "low" (låg).
Tryck på " " och " " för att välja önskad
temperatur.
AUTO-läge
Tryck på "mode"-knappen tills övre sidan
av skärmen visar "auto".
I AUTO-läget kan du inte välja
fläkthastighet.
Tryck på " " och " " för att välja önskad
temperatur.
Viloläge
När enheten är i kyl-, värme- eller
autoläge kan du trycka på "vilo"-knappen
så att enheten går i viloläge. I detta läge
ställs fläkthastigheten in automatiskt som
"auto" och kan inte ändras.
I Kyla/Värme-läget ökar/minskar vald
temperatur med 1 °C 30 minuter efter
att läget valts. Temperaturen ökar/
minskar sedan med ytterligare 1 °C
efter ytterligare 30 minuter. Den nya
temperaturen bibehålls i 7 timmar innan
den återgår till den ursprungliga inställda
SVENSKA
101

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading