Miljöskydd - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
106 www.electrolux.com
• Utloppskanalen är inte ansluten eller
är blockerad. Se avsnitt 5.1 Utsläpp
av varm luft.
Luftkonditioneringen kyler men
rummet är för varmt - is bildas
på kylspolen bakom den dekorativa
fronten.
• Smutsigt luftfilter - luften begränsas.
Rengör luftfiltret. Se avsnitt 8 "Skötsel
och rengöring".
• Temperaturen är för högt inställd. Ställ
in temperaturen på en lägre inställning.
• Luftgallren har riktats felaktigt. Rikta
luftgallren för bättre luftfördelning.
• Enhetens front är blockerad av
lakan, persienner, möbler, etc. -
begränsar luftfördelningen. Rensa
bort blockeringen i enhetens front.
• Dörrar, fönster, spjäll, etc. är öppna -
sval luft kommer ut. Stäng dörrar,
fönster, spjäll, etc.
10. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen.
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom
att återvinna avfall från elektriska och
• Enheten har nyligen satts igång
i ett varmt rum. Vänta en stund så att
"lagrad värme" försvinner från väggar,
golv och möbler.
Luftkonditioneringen slås på och
av snabbt.
• Smutsigt luftfilter - luften begränsas.
Rengör luftfiltret.
• Utomhustemperaturen är extremt
varm. Ställ in fläkthastigheten på en
snabbare inställning så att luften går
genom kylspolarna oftare.
Rummet är för kallt.
• Inställd temperatur är för låg. Öka den
inställda temperaturen.
elektroniska produkter. Släng inte
produkter märkta med symbolen
hushållsavfallet. Lämna in produkten
på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
med

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading