Anvisninger Vedr. Sikkerhed - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
• Reparationer skal udføres på baggrund af
1.4 Yderligere oplysninger
Transport af udstyr indeholdende brandfarlige
kølemidler
Se transportregler.
Mærkning af udstyr ved hjælp af tegn
Se lokale regler.
Bortskaffelse af udstyr, som bruger brændbare
kølemidler
Se nationale bestemmelser.
Opbevaring af udstyr/apparater
Opbevaring af udstyr skal være i overensstemmelse
med producentens anvisninger.
Lagring af emballeret (usolgt) udstyr.
Emballeringsbeskyttelse skal udføres, så mekanisk
skade på udstyet inden i emballagen ikke fører til lækage
af påfyldt kølemiddel. Det maksimale antal stykker udstyr,
der må opbevares sammen, fremgår af de lokale regler.

2. ANVISNINGER VEDR. SIKKERHED

2.1 Bemærkninger om drift
• Lad kompressoren stå i 4 minutter,
før den starter kølingen igen. Hvis
du slukker for klimaanlægget og
tænder for det med det samme igen,
går der 4 minutter, før kompressoren
starter kølingen. En elektronisk enhed
certificering udstedt af en akkrediteret organisation,
der sikrer kompetence til håndtering af kølemidler
i henhold til en specifik vurdering, som anerkendes
af foreninger i branchen.
anbefalinger fra fremstillingsvirksomheden.
Vedligeholdelse og reparationer, der kræver hjælp
fra andet kvalificeret personale, skal udføres under
tilsyn af en person, som er en specialist i brugen
af brændbare kølemidler.
i enheden sørger for, at kompressoren
forbliver slukket i 4 minutter
af sikkerhedshensyn.
• Lad der gå 4 minutter, før du genstarter
enheden, i tilfælde af strømsvigt
under brug. Genstart klimaanlægget,
når strømmen vender tilbage. Hvis
strømmen var slukket i mindre end
DANSK
29

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading