Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 67

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
• Småbarn må være under oppsyn for å sørge for
at de ikke leker med luftkjøleren.
• Det finnes lokale regler om maksimalt tillatte
støynivåer som luftkondisjoneringsanlegg kan avgi.
• Hvis strømledningen skal skiftes ut, må
utskiftingsarbeid utføres av autorisert personell.
• Installasjonsarbeid må kun utføres i samsvar med
nasjonale ledningsstandarder kun av autorisert
personell (hvis aktuelt). Feil tilkobling kan føre til
overoppvarming og brann.
• Pass på at du ikke tar fingrene på viften når du
justerer horisontale lameller.
• Sikringen er 250 V 3,15 A, keramisk type.
• Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn
uten tilsyn. Vær oppmerksom på at kjølemidler kan
være luktfrie.
1.1 Viktige merknader
1. Du må ikke bruke enheten uten luftfilteret.
2. Må ikke brukes i nærheten av varmekilde eller åpen
flamme.
3. Må ikke eksponeres ute for direkte sollys eller regn.
4. Enheten må alltid lagres eller flyttes oppreist.
5. Dekk ikke apparatet under bruk eller like etter bruk.
6. Tøm alltid kondensat før du lagrer enheten.
1.2 Poeng du må tenke på når du bruker luftkjøleren
FORSIKTIGHET!
Advarsler for bruk
• Du skal ikke modifisere noen deler av dette
produktet.
• Di må ikke innføre noe som helst i enheten.
• Sørg for at strømforsyningen har riktig spenning.
Bruk kun 220 - 240 V, 50 Hz, 10 A strømforsyning.
Bruk av strømforsyning med feil spenning kan
føre til skade på enheten og i verste fall brann.
• Bruk alltid anti-eksplosiv kretsbryter eller sikring
med riktig ampere. Bruk aldri under noen
NORSK
67

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading