Download Print this page

Luftkjøler Funksjoner; Bruksanvisningen - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
6. LUFTKJØLER FUNKSJONER
6.1 KONTROLLPANEL
1
Viser temperatur / tid
2
Strøm PÅ / AV
3
Filter tilbakestilling
4
Viftehastighet
5
Juster temperatur eller Timer

7. BRUKSANVISNINGEN

Noen av følgende instruksjoner
kan kun brukes på kontrollpanelet.
7.1 Bruk av kontrollpanelet
Oppvarmingsmodus (på noen modeller)
I denne modusen må luftuttak-adapteren
ALLTID brukes.
1. Trykk "mode" knappen inntil "Heat"
indikatorlampen tennes.
2. Trykk "fan speed" knappen for å velge
viftehastighet i henhold belysningen
på viftehastighetsindikatoren.
Du kan velge viftehastighet i
henhold til følgende sekvens:
"auto" → "hi" → "med" → "low" → "auto"
3. Trykk " " or " " knappen for å velge
ønsket temperatur.
4. Tilkoblet dreneringsslange. Se del 7.4
Tømming.
9
8
7
6
1
5
4
3
6
Modusvalg
7
Søvnfunksjon
8
Timer
9
Sving
Kjølemodus
I denne modusen må luftuttak-adapteren
ALLTID brukes.
1. Trykk "mode" knappen inntil Cool-
modus lampen tennes.
2. Trykk "fan speed" knappen for å velge
viftehastighet i henhold belysningen
på viftehastighetsindikatoren.
Du kan velge viftehastighet i
henhold til følgende sekvens:
"auto" → "hi" → "med" → "low" → "auto"
3. Trykk " " or " " knappen for å velge
ønsket temperatur.
Du trenger ikke å bruke
dreneringsslangen i "cool" modus.
Tørkemodus
Trykk "mode" knappen inntil "Dry
mode" lampen tennes. Skjermen
viser romtemperaturen.
Samtidig tennes viftelampen til "low"
Merk: I denne modusen kan du ikke
velge viftehastighet.
NORSK
77
2

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading