Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 26

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
26 www.electrolux.com
• Brug altid et relæ eller en sikring med korrekt
• I tilfælde af uregelmæssigheder med
PAS PÅ!
Advarsel vedrørende netledningen
• Dette netstik må kun indsættes i en korrekt
• Indsæt netstikket korrekt i stikkontakten,
• Du må ikke trække i eller ændre netledningen eller
• Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes
• Apparatet skal tilsluttes jord. Apparatet er
strømforsyning med forkert spænding kan medføre
beskadigelse af enheden og risiko for brand.
spændingsangivelse. Du må under ingen
omstændigheder bruge, ledninger, stifter eller
andre genstande i stedet for en korrekt sikring.
klimaanlægget (f.eks. en brændt lugt) må du
ikke trække stikket direkte ud. Åbn vinduet for
ventilation først og sluk derefter for apparatet
og afbryd strømforsyningen.
stikkontakt. Det må ikke bruges sammen med
forlængerledninger af nogen art.
og kontrollér, at det ikke sidder løst.
nedsænke den i vand. Træk og forkert behandling
af netledningen kan resultere i beskadigelse af
enheden og elektrisk stød.
af producenten, dennes serviceleverandør
eller en montør med tilsvarende kvalifikationer
for at forebygge, at nogen udsættes for fare.
Netledningen må kun udskiftes med den ledning,
som producenten har angivet.
udstyret med en netledning med jord. Stikket
skal indsættes i en stikkontakt, der er korrekt
monteret og jordet. Det firkantede ben må under
ingen omstændigheder skæres af eller fjernes fra
stikket (kun for Storbritannien).
Stik
Jordforbindelse

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading