Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 40

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
40 www.electrolux.com
7.3 Fejlkode
Hvis displayet viser "AS", "CS" og "ES", er
der en fejl i temperaturføleren. Kontakt dit
autoriserede Electrolux Service Center.
Hvis "L3" vises i displayet, er der fejl i
kondensatorblæserføleren. Kontakt dit
autoriserede Electrolux Service Center.
Hvis "P1" vises i displayet, er
bundbakken fuld. Flyt forsigtigt enheden
til et aftapningssted, fjern afløbsproppen
i bunden, og lad vandet løbe ud. Genstart
enheden, indtil "P1"-symbolet forsvinder.
Kontakt service, hvis fejlen fortsat vises.
Hvis displayet viser "E4", er
kommunikationen mellem display PCB
og hovedkontrol PCB defekt. Kontakt dit
autoriserede Electrolux Service Center.
7.4 Afløbsinstruktioner
Kontinuerligt afløb
I TØR-funktion eller varmepumpemodel
skal du bruge en haveslange (sælges
særskilt) eller en afløbsslange til at
tømme kondensat fra enheden.
Følg disse trin:
• Skru afløbshætten af det løbende
afløbshul (fig.20).
• Tilslut den ene ende af haveslangen
(sælges særskilt) eller afløbsslangen til
afløbshullet og før den anden ende ind
i afløbet, som er placeret lavere end
enheden (fig.21).
BEMÆRK:
• Kondensat kan strømme ud efter
fjernelse af afløbshætten, hvis enheden
kører i afkølings- eller auto-tilstand.
Når du vil fjerne haveslangen, skal
du tilberede en drypbakke (medfølger
ikke) for at opsamle kondensatet fra
drænudløbet.
• Sørg for, at højden af afløbsslangen
og sektionen i afløbsslangen ikke er
højere end drænudløbet, ellers vil den
kontinuerlige dræning muligvis ikke
fungerer korrekt.
• I afkølings- eller auto-tilstand anbefales
det at deaktivere kontinuerlig
dræning ved at udskifte afløbshætten
til drænudløbet for at opnå den
maksimale ydelse.
Tømning af kondensatrester inde
i enheden under vinteropbevaring.
Fig. 20
Afløbshætte
til tør funktion
Afløbshætte til
varmepumpe
Haveslange
Afløbsslange
Fig. 21

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading