Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 47

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
• Käytä aina räjähdyssuojattua katkaisinta tai oikean
suuruista sulaketta. Älä missään tapauksessa käytä
johtoa, pistikkeitä tai muita esineitä sulakkeen sijaan.
• Mikäli ilmastointilaitteessa esiintyy poikkeavuuksia
(esim. palaneen hajua), älä vedä pistoketta
suoraan, avaa ensin ikkuna tuuletusta varten,
sammuta laite ja kytke se irti verkkovirrasta.
HUOMAUTUS!
Virtajohtoa koskevat varoitukset
• Tämä pistoke tulee liittää ainoastaan
asianmukaiseen pistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoja.
• Paina pistoke hyvin pistorasiaan ja varmista, ettei
se ole löysällä.
• Älä vedä virtajohdosta, muuta sen muotoa, muuta
tai upota sitä veteen. Virtajohdosta vetäminen tai
sen venyttäminen saattaa aiheuttaa laitevaurioita
ja sähköiskun.
• Viallinen virtajohto on annettava valmistajan tai
sen huoltopisteen tai vastaavan pätevän henkilön
vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi. Käytä
korvaavana ainoastaan valmistajan määrittelemää
virtajohtoa.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Tässä laitteessa on maadoitusjohtimen omaava johto.
Pistoke on liitettävä pistorasiaan, joka on asennettu
ja maadoitettu oikein. Älä missään tapauksessa
leikkaa tai poista pistokkeen neliönmuotoista
maadoitusnastaa (koskee vain Iso-Britanniaa).
Pistoke
Maadoitusnasta
SUOMI
47

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading