Download Print this page

Turvallisuusohjeet - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1.

TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS!
• Lapset (yli 8-vuotiaat) ja henkilöt, joilla on fyysisiä,
• Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
• Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
Tämä ohjekirja sisältää uuden ilmastointilaitteenne
oikeaoppisen käytön. Lue nämä ohjeet kokonaan, ennen
kuin aloitat laitteen käytön. Tämä ohjekirja tulee säilyttää
varmassa paikassa tulevia käyttökertoja varten.
HUOMAUTUS!
• Jos laite tarvitsee korjausta tai huoltoa, ota yhteys
• Ota yhteyttä asentajaan tämän laitteen
• Lapset tai heikot henkilöt eivät saa käyttää
aistillisia tai henkisiä puutteita tai puutteellinen
kokemus ja tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta,
jos heitä on valvottu tai ohjattu laitteen turvallisessa
käytössä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät
vaarat.
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, huoltoliike tai
vastaava ammattitaitoinen henkilö.
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
asentamiseksi.
ilmastointilaitetta ilman valvontaa.
SUOMI
45

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading