Download Print this page

Installationsinstruktioner - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
34 www.electrolux.com

5. INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

5.1 Udstødende varm luft
I Afkølings-tilstand skal apparatet
anbringes tæt på et vindue eller en
åbning, så den varme udblæsningsluft
kan ledes udenfor. Anbring først enheden
på et jævnt gulv, og sørg for, at der er
mindst 50 cm fri plads rundt om enheden,
og at den er inden for rækkevidde af en
enkeltfaset stikkontakt.
1. Forlæng hver side af slangen (fig. 1)
og skru slangen til adapter A (fig. 2).
Adapteren A er allerede skruet på
slangen til denne enhed.
2. Træk i den anden side af slangen,
og skru den på adapteren B (figur 3).
3. Installer adapter A ind i enheden (fig. 4).
4. Monter adapter B på vinduet. (Figur 5)
Slangen kan forlænges fra sin
oprindelige længde på 38 cm og
op til 150 cm, men det er bedst at
holde længden så kort som mulig.
Sørg desuden for, at slangen ikke
bøjes kraftigt eller hænger i en
bue. (Figur 6)
Fig. 4

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading