Download Print this page

Installationsanvisningar - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

5. INSTALLATIONSANVISNINGAR

5.1 Utsläpp av varm luft
I COOLING-läget måste produkten
placeras nära ett fönster eller öppning
så att den varma utloppsluften kan ledas
ut. Placera först enheten plant och se till
att det finns minst 50 cm utrymme runt
enheten och att den står i närheten
av en strömkälla med enkel krets.
1. Förläng slangens båda sidor (Fig. 1) och
skruva slangen till adapter A (Fig. 2).
Adapter A är redan fastskruvad
på slangen för den här enheten.
2. Dra ut den andra sidan av slangen och
skruva fast den i adapter B (Fig. 3).
3. Installera adapter A i enheten (Fig. 4).
4. Sätt i adaptern B i fönstret. (Fig. 5)
Slangen kan förlängas från sin
ursprungliga längd på 38 cm till
högst 150 cm, men det är bäst att
hålla längden så kort som möjligt.
Se även till att slangen inte har
några skarpa böjar eller är slak.
(Fig. 6)
Figur 4
SVENSKA
97
Figur 5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EXP26U338CW

  Related Content for Electrolux EXP26U338CW