Sikkerhetsinstruksjoner - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
• Reparasjoner må utføres basert på anbefalinger
1.4 Andre opplysninger
Transport av utstyr som inneholder brennbare
kjølemidler
Se transportregler.
Merking av utstyr med tegn
Se lokale transportregler.
Avhending av utstyr som inneholder brennbare
kjølemidler
Se nasjonale forskrifter.
Lagring av utstyr/apparater
Lagring av utstyret må være i henhold til produsentens
instruksjoner.
Lagring av pakket (usolgt) utstyr
Oppbevaringspakkebeskyttelse skal konstrueres slik at
mekanisk skade på utstyret inne i pakken ikke forårsaker
lekkasje av kjølemiddelet. Maksimalt antall deler som
kan lagres sammen bestemmes av lokale forskrifter.

2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER

2.1 Driftsmerknader
• Vent 4 minutter slik at kompressoren
kan starte kjølingen på nytt. Hvis du
slår av luftkjøleren og umiddelbart
starter den igjen, vent 4 minutter
slik at kompressoren kan starte
kjølingen på nytt. Det er en elektronisk
beskyttelseskrets i enheten som holder
kompressoren slått av i 4 minutter av
sikkerhetshensyn.
fra produsenten. Vedlikehold og reparasjon som
krever hjelp fra annet faglig personell skal utføres
under tilsyn av en som er kompetent i bruk av
brennbare kjølemidler.
• I tilfelle strømbrudd under bruk, vent
4 minutter før du starter enheten på
nytt. Når strømmen kommer tilbake,
kan du starte luftkjøleren på nytt.
Hvis strømbruddet varer mindre enn
fire minutter, må du vente minst fire
minutter før du starter enheten på nytt.
Hvis du starter luftkjøleren på nytt innen
fire minutter, kan en beskyttelseskrets
i enheten føre til at kompressoren slås
av. Denne beskyttelseskretsen hindrer
NORSK
71

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading