Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 102

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
102 www.electrolux.com
temperaturen. Detta avslutar "Vilo"-läget
och enheten stängs av automatiskt.
Programmet "Vilo"-läge kan avbrytas
när som helst under användningen
genom att trycka på "Vilo-", "Läges-" eller
"Fläkthastighets"-knappen.
Observera: I Fläkt- eller Torkningsläge
kan inte Viloläge ställas in.
Luftgallrets svängfunktion
Tryck på "sväng"-knappen för att aktivera
luftgallrens svängfunktion. Skärmens
övre sida kommer att visa "
Luftgallret på den övre panelen kommer
att svänga upp och ner.
Tryck på den här knappen igen för att
stänga av luftgallrets svängfunktion.
Växla mellan °F/°C
Tryck på knappen " " och " " samtidigt
i mer än 3 sekunder för att växla mellan
grader Fahrenheit och grader Celsius.
Under Torknings-/fläktläget kan du inte
välja °F/°C.
Timer-läge
Hur man fördröjer starten
Sätt i kontakten i vägguttaget så att
enheten är i standby-läge. Tryck på
"timer"-knappen, skärmen visar "timer"
och "h" och "on" blinkar.
Tryck på eller håll inne pilen för UPP
" " eller NER " " för att ändra fördröj
start-timern i steg om 0,5 timme upp
till 10 timmar, sedan i steg om 1 timme
upp till 24 timmar. Efter 3 sekunder har
inställningen sparats. Kontrollen räknar
ner återstående tid till start. Du kan också
trycka på "timer"-knappen igen direkt,
så slutar "on" att blinka och enheten
startar i det tidigare inställda läget.
Du kan ställa in läget och enheten startar
som du föredrar efter att "on" slutat blinka.
För att avbryta inställningen, tryck
på "timer"-knappen igen.
".
Hur man fördröjer avstängningen
Avstängningen kan fördröjas när enheten
är påslagen. Tryck på "timer"-knappen,
skärmen visar "timer" och "h" och "off"
blinkar.
Tryck på eller håll inne pilen för UPP
" " eller NER " " för att ändra fördröj
stopp-timern i steg om 0,5 timme upp
till 10 timmar, sedan i steg om 1 timme
upp till 24 timmar. Efter 3 sekunder
sparas inställningen och displayen visar
återstående tid tills enheten stängs av.
Du kan också trycka på knappen "timer"
igen direkt och "av" kommer att sluta att
blinka omedelbart.
För att avbryta inställningen, tryck
på "timer"-knappen igen.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading