Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 68

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
68 www.electrolux.com
• I tilfelle der luftkjøleren ikke fungerer som den skal
FORSIKTIGHET!
Advarsel for strømledning
• Dette støpslet må kun settes inn i en egnet
• Dytt støpslet inn i stikkontakten og påse at den
• Dra, deformer eller modifiser ikke strømledningen,
• Hvis strømledningen er skadet, må den byttes
• Dette apparatet må jordes. Dette apparatet er
omstendighet, wire, pins eller andre gjenstander
i stedet for en riktig sikring.
(f.eks svidd lukt), trekk ikke ut støpslet direkte,
åpne først vinduet for ventilasjon, deretter slå
enheten av og frakoble strømforsyningen.
stikkontakt. Du må ikke bruke skjøteledninger.
sitter godt og ikke er løs.
eller nedsenk den ikke i vann. Å trekke eller
misbruke strømledningen kan føre til skade
på enheten og forårsake elektrisk støt.
ut av produsenten eller serviceagenten eller en
tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
Bruk kun produsentens spesifiserte strømledning
for utskifting.
utstyrt med en jordet strømledning. Støpslet må
kobles til en stikkontakt som er riktig installert og
jordet. Ikke under noen omstendigheter kutt eller
fjern den firkantede jordede pinnen (gjelder kun
Storbrittania) fra dette støpslet.
Støpsel
Jording
Firkantet jordingskontakt
Støpsel
(gjelder kun
Storbrittania)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading