Download Print this page

Vedligeholdelse Og Rengøring - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Sæt en drypbakke (medfølger ikke)
under nedre drænudløb, og træk derefter
afløbshætten ud for at lade kondensatet
strømme ind i drypbakken.
Sæt afløbshætten tilbage på det
kontinuerlige drænudløb, når der
ikke strømmer kondensvand ud.
Sæt drypbakken under nederste
drænudløb, og tag gummiproppen ud
af drænudløbet for at lade kondensatet
strømme ind i drypbakken. Hvis din
drypbakke ikke kan indeholde hele
kondensatet, vil der være behov for
en række fyldninger.
Sæt afløbshætten tilbage på det nederste
drænudløb, når der ikke strømmer
kondensvand ud.
8. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Rengør klimaanlægget regelmæssigt
for at holde det i god stand. Sørg for,
at koble enheden fra lysnettet før
rengøringen for at undgå elektrisk
stød eller risiko for brand.
8.1 Rengøring af enheden
Kabinettet og fronten kan tørres af med
en oliefri klud eller vaskes med en klud,
opblødt i en opløsning af varmt vand og
et mildt opvaskemiddel.
Brug aldrig skrappe rengøringsmidler,
voks eller pudsemiddel på kabinettets
forside.
Sørg for at vride overskydende vand
af kluden, før du tørrer knapperne af.
Overskydende vand på eller rundt om
knapperne kan beskadige klimaanlægget.
8.2 Rengøring af filtre
For at holde dit klimaanlæg effektivt,
bør du rengøre filtrene efter hver anden
uges drift.
Drypbakke
BEMÆRK: For at sikre at alle
kondensatrester er fjernet, skal dy vippe
enheden ved at løfte den lidt opad fra
forsiden, indtil der ikke kommer mere
kondensat ud af drænudløbet.
1. Fjern luftfilteret som vist
i nedenstående figur.
Tag det øvre og nedre luftfilter ud.
DANSK
41
Bund
Afløbsudgang
Dryphætte

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading