Luftkonditionering, Funktioner; Bruksanvisning - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
98 www.electrolux.com

6. LUFTKONDITIONERING, FUNKTIONER

6.1 KONTROLLPANEL
1
Visar temperatur/tid
2
PÅ/AV
3
Filteråterställning
4
Fläkthastighet
5
Justera temperaturen eller timern

7. BRUKSANVISNING

Vissa av följande instruktioner
kan endast användas med
kontrollpanelen.
7.1 Använda kontrollpanelen
Värmeläge (på vissa modeller)
I det här läget MÅSTE utloppsadaptern
användas.
1. Tryck på "mode"-knappen tills
kontrollampan "Heat" lyser.
2. Tryck på "fläkthastighet"-knappen
för att välja fläkthastighet enligt hur
fläkthastighetsindikatorn lyser. Du
kan välja fläkthastighet enligt följande
sekvens: "auto" → "hi" (hög) → "med"
(medium) → "low" (låg) → "auto".
3. Tryck på knappen " " eller " " för att
välja temperatur.
4. Ansluten tömningsslang. Se
avsnitt 7.4 om tömning.
Kylningsläge
I det här läget MÅSTE utloppsadaptern
användas.
6
Lägesväl
7
Vila
8
Timer
9
Svänga
1. Tryck på "läges"-knappen tills
indikatorlampan för kylningsläge tänds.
2. Tryck på "fläkthastighet"-knappen
för att välja fläkthastighet enligt hur
fläkthastighetsindikatorn lyser. Du
kan välja fläkthastighet enligt följande
sekvens: "auto" → "hi" (hög) → "med"
(medium) → "low" (låg) → "auto".
3. Tryck på knappen " " eller " " för att
välja temperatur.
Man behöver inte använda
tömningsslangen i "kylnings"-läge.
Torkning
Tryck på "mode"-knappen tills
indikatorlampan för torkning tänds.
På skärmen visas rumstemperaturen.
Samtidigt tänds indikatorlampan för
"låg" fläkthastighet.
Observera: I det här läget kan inte
fläkthastigheten väljas.
Fläktläge
I det här läget behöver du inte använda
utloppsslangen eller tömningsslangen.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading