Download Print this page

Pleie Og Rengjøring - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Legg en dryppskål under bunnavløpet
og dra deretter av gummipluggen for å la
kondesatet renne ut i dryppskålen. Hvis
dryppskålen ikke har nok kapasitet, må
du fylle den flere ganger.
Erstatt dreneringshetten på bunnavløpet
når kondensat ikke renner ut.
8. PLEIE OG RENGJØRING
Rengjør luftkjøleren med jevne mellomrom
slik at den fortsetter å se ut som ny. Påse
at du tar ut støpslet før rengjøring for å
hindre støt eller brannfare.
8.1 Rengjøring av enheten
Skapet og fronten kan støves med en
oljefri klut eller vaskes med en klut fuktet
i en oppløsning av varmt vann og
skånsom flytende oppvaskmiddel.
Bruk aldri harde rengjøringsmidler,
voks eller polish på frontkabinettet.
Pass på å vri overflødig vann fra
kluten før du tørker rundt kontrollene.
For mye vann i eller rundt kontrollene
kan forårsake skade på luftkjøleren.
8.2 Rengjøring av filtrene
For å sørge for at luftkjøleren din arbeider
effektivt må du rengjøre filtrene annen
hver uke under bruk.
1. Fjern luftfilteret som vist på figuren
nedenfor.
Ta ut det øvre og nedre luftfilteret.
MERK: For å sikre at alt kondensatrester
er fjernet, kan du vippe enheten ved
å løfte det litt oppover fra fronten til
det ikke kommer mer kondensat ut
av dreneringsavløpet.
1
2. Vask filteret med flytende
oppvaskmiddel i varmt vann under
40 °C. Skyll fliteret grundig. Rist
skånsomt overskytende vann fra filteret.
Påse at filteret er helt tørt før du setter
det tilbake. Eller du kan støvsuge
filteret i stedet for å vaske det.
3. Sett filteret tilbake når det er tørt.
Påse at filteret er helt tørt før
du setter det tilbake.
NORSK
83
2

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading