Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 37

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
7.2 Fjernbetjening
1
Fjernbetjeningsskærm
2
Temp/Timer-indstillingsknap
3
Funktionsvælger
4
Timerknap
5
Tænd/sluk-knap
6
Hastighedsknap
7
Dvale-knap
8
Sving-knap
Batteriinstallation og vigtige
instruktioner
Fjern dækslet bag på fjernbetjeningen.
Indsæt de medfølgende batterier korrekt
(se instruktionerne inde i batterirummet).
Luk dækslet.
Hvis du vil udskifte de gamle batterier
(som er brugt op) med to nye R03P
"AAA" 1,5 V batterier, skal du gentage
trinene ovenfor.
Hvis fjernbetjeningen udskiftes eller
kasseres, skal batterierne fjernes og
bortskaffes i overensstemmelse med
lokal lovgivning, da de skader miljøet.
Undgå at kombinere ældre batterier
med nye.
Undgå at blande alkaline-, standard-
(kul-zink) eller genopladelige (nikkel-
cadmium) batterier.
Batterier må ikke smides ind i åben ild.
Batterier kan eksplodere eller lække.
Hvis fjernbetjeningen ikke bruges i
lang tid, skal du fjerne batterierne
fra fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen skal håndteres med
stor forsigtighed. Den må ikke tabes
eller udsættes for direkte sollys eller
varmekilder.
Denne enhed overholder del 15 i FCC-
reglerne. Drift er underlagt følgende to
betingelser:
(1) Denne enhed må ikke forårsage
skadelig interferens, og (2) denne
enhed skal acceptere enhver modtaget
interferens, herunder interferens, der kan
forårsage uønsket drift.
Peg fjernbetjeningen mod
signalmottageren. Fjernbetjeningen
må ikke være mere end 16 meter væk
fra enheden (uden blokeringer mellem
fjernbetjeningen og enheden).
Sådan bruges fjernbetjeningen
TÆNDE FOR ENHEDEN
Tilslut enheden og tryk derefter på
tænd/sluk-knappen (når den er tændt,
vil apparatet starte i den sidste indstilling
før nedlukning.
DANSK
37

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading