Download Print this page

Klimaanlæggets Funktioner; Betjeningsvejledning - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
6. KLIMAANLÆGGETS FUNKTIONER
6.1 BETJENINGSPANEL
1
Viser temperatur/tid
2
Tænd/sluk
3
Filternulstilling
4
Blæserhastighed
5
Juster temperatur eller timer

7. BETJENINGSVEJLEDNING

Nogle af de følgende instruktioner
kan kun bruges ved at bruge
betjeningspanelet.
7.1 Brug af betjeningspanelet
Opvarmningstilstand (på nogle modeller)
I denne tilstand SKAL
udblæsningsslangen bruges.
1. Tryk på "mode"-knappen, indtil
indikatoren for "Heat" tændes.
2. Tryk på knappen "fan speed"
for at vælge blæserhastigheden
i henhold til belysningen af
blæserhastighedindikatoren. Du
kan vælge blæserhastigheden vha.
følgende sekvens: "auto" → "hi" →
"med" → "low" → "auto".
3. Tryk på knappen " " eller " "-knappen
for at vælge den ønskede temperatur.
4. Tilsluttet afløbsslange. Se afsnittet 7.4
Aftapning.
Afkølingstilstand
I denne tilstand SKAL
udblæsningsslangen bruges.
1
6
Tilstandsvalg
7
Sleep (Dvale)
8
Timer
9
Sving
1. Tryk på "mode"-knappen, indtil
indikatoren for afkølingstilstand tændes.
2. Tryk på knappen "fan speed"
for at vælge blæserhastigheden
i henhold til belysningen af
blæserhastighedindikatoren. Du
kan vælge blæserhastigheden vha.
følgende sekvens: " auto" → "hi" →
"med" → "low" → "auto".
3. Tryk på knappen " " eller " "-knappen
for at vælge den ønskede temperatur.
Det er ikke nødvendigt at bruge
afløbsslangen i "cool" tilstand.
Tørring
Tryk på "mode"-knappen, indtil
indikatoren for tørringstilstand tændes.
Skærmen viser rumtemperaturen.
Samtidig lyser indikatoren for "low"
blæser.
Bemærk! I denne tilstand kan
blæserhastigheden ikke vælges.
Blæsertilstand
I denne tilstand skal der ikke bruges
udblæsningsslange eller afløbsslange.
DANSK
35

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading