Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 74

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
74 www.electrolux.com
FORSIKTIGHET!
Forsiktighet
Når fjerner luftfilteret må du ikke berøre
enhetens metalldeler
Du må ikke regjøre luftkjøleren
med vann
Du må luftet rommet godt når du bruker
enheten med en komfyr osv.
Når du skal rengjøre enheten, slå den
av og slå av kretsbryteren
Ikke plasser kjæledyr eller inneplanter
der de blir utsatt for direkte luftstrøm
Må ikke brukes for spesielle formål
Stopp bruk og lukk vinduet i storm eller
syklon
Hold selve strømstøpslet når du tar den ut Det kan medføre elektrisk støt og skade
Slå av hovedstrømbryteren når du ikke
skal bruke enheten over lengre tid
Plasser ikke hindringer rundt luftinntak
eller inne i luftuttak
Plasser alltid alltid filtrene sikkert.
Rengjør filtrene annenhver uke
Bruk ikke sterke vaskemidler slik som
voks eller tynnere - bruk en myk klut
Plasser ikke tunge gjenstander
på strømledningen og sørg for
at ledningen ikke er under press
Drikk ikke vann fra luftkjøleren
Vær forsiktig under utpakking
og installasjon
Hvis vann penetrerer enheten
må du frakoble strømmen og slå av
kretsbryteren. Isoler strømforsyningen
ved å trekke ut støpslet og kontakt en
kvalifisert serviceteknikker
Betydning
Dette kan påføre deg skade
Vann kan komme inn i enheten og
svekke isoleringen. Det kan forårsake
elektrisk støt
Du kan oppleve mange oksygen
Ikke rengjør enheten når strømmen er
på, da det kan føre til brann, eksplosjon
og elektrisk støt. Dette kan forårsake
skade
Dette kan skade kjæledyr eller planter
Bruk ikke luftkjøleren til bevaring a
presisjonsutstyr, mat, kjæledyr, planter
og kunstgjenstander. Kan forårsake
kvalitetsforringelse osv.
Bruk med åpne vinduer kan
føre vanninntrenging og våte
husholdningsmøbler
Det kan forårsake produktsvikt, brann
eller eksplosjon
Det kan forårsake produktsvikt eller
en ulykke
Bruk uten filtere kan føre til at enheten
svikter
Utseendet kan forringes på grunn av
endring av produktfarge eller riper på
overflaten
Det kan føre til fare for brann, eksplosjon
eller elektrisk støt
Vannet inneholder kontaminasjoner
og kan føre til at du blir syk
Skarpe kanter kan skade deg
Dette kan medføre elektrisk støt
og skade

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading