Ympäristönsuojelu - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
64 www.electrolux.com
• Poistoputkea ei ole liitetty tai se on
tukkiutunut. Katso 5.1 Kuuman ilman
poisto.
Ilmastointilaite toimii jäähdytystilassa,
mutta huone on liian lämmin - jäätä
muodostuu jäähdytyskierukkaan
etuosan taakse.
• Likainen ilmansuodatin - ilmavirtaus
rajoitettu. Puhdista ilmansuodatin.
Katso kohta 8. Hoito ja puhdistus.
• Lämpötila on asetettu liian korkeaksi.
Aseta alhaisempi lämpötila.
• Ilmaa suuntaavat säleiköt on asetettu
virheellisesti. Aseta säleiköt parempaa
ilman jakautumista varten.
• Laitteen etuosa on tukittu nauhoilla,
verhoilla, kalusteilla, jne. - ilman
jakautuminen on rajoitettua. Poista
laitteen edessä olevat esteet.
10. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä.
Kierrätä pakkaus asettamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö-
• Ovet, ikkunat, säätimet, jne. auki -
viileä ilma karkaa. Sulje ovet,
ikkunat, säätimet, jne.
• Laite on kytketty vasta päälle
kuumassa huoneessa. Anna laitteen
toimia pitempään poistaaksesi
"tallentuneen lämmön" seiniltä,
katosta lattialta ja kalusteista.
Ilmastointilaite kytkeytyy päälle ja pois
päältä nopeasti.
• Likainen ilmansuodatin - ilmavirtaus
rajoitettu. Puhdista ilmansuodatin.
• Ulkolämpötila on erittäin korkea. Aseta
PUHALTIMEN nopeus korkeammaksi,
jotta ilmaa tulee nopeampaa
jäähdytyskierukoista.
Huone on liian kylmä.
• Liian alhainen lämpötila-asetus. Aseta
korkeampi lämpötila-asetus.
ja elektroniikkaromut. Älä hävitä
merkillä merkittyjä kodinkoneita
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote
paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota
yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading