Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 82

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
82 www.electrolux.com
Hvis skjermen viser "L3", har kondensator
DC-viftemotoren sviktet. Ta kontakt med
det lokale autoriserte Electrolux Service
Center.
Hvis skjermen viser "P1", er bunnskålen
full. Flytt enheten forsiktig til et egnet
sted for tømming, fjern dreneringshetten
og la vannet renne ut. Start maskinen på
nytt inntil "P1"-symbolet forsvinner. Hvis
feilen gjentas, ring for service.
Hvis skjermen viser "E4", har
kommunikasjonen mellom PCB-
skjermen og PCB-kontrollpanelet sviktet.
Ta kontakt med det lokale autoriserte
Electrolux Service Center.
7.4 Instruksjoner for tømming
Kontinuerlig tømming
Under TØRK modus må du ha en
hageslange (selges separat) for
å tømme kondesatet fra enheten.
Følg trinnene nedenfor:
• Skru av dreneringshetten på
kontinuerlig dreneringsavløp (figur 20).
• Koble den ene enden av hageslangen
(selges separat) til dreneringavløpet,
og led den andre enden til et avløp
som er lavere enn enheten (figur 21).
MERK:
• Kondensat kan renne ut etter at du
• Sørg for at høyden på avløp og
• I "Cool" eller "Auto" modus anbefales
Tømming av kondensat-rester inne
i enheten under vinterlagring.
Figur. 20
Legg en dryppskål (medfølger ikke)
under bunnavløpet og dra deretter ut
dreneringshetten for å la kondesatet
Dreneringshette
renne ut i dryppskålen.
for Tørrmodus
Erstatt dreneringshetten for kontinuerlig
dreneringavløp når kondensat ikke
Dreneringshette for
Varmepumpemodus
renner ut.
fjerne dreneringshetten hvis enheten
kjører i "Cool" eller "Auto" modus. Når
du ønsker å fjerne hageslangen, legg
til rette for en dryppskål (medfølger
ikke) for å samle kondesat fra
dreneringsavløpet.
avløpsslangen ikke er høyere enn
avløpsrøret, ellers vil den kontinuerlige
dreneringen sannsynligvis ikke fungere
som den skal.
det å deaktivere kontinuerlig tømming
ved å sette dreneringshetten tilbake på
avløpet for å oppnå maksimal ytelse.
Figur. 22
Figur. 23
Hageslange
Dreneringsslange
Figur. 21

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading