Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 25

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
• Klimaanlægget er ikke beregnet til at blive betjent af
mindre børn eller funktionshæmmede uden opsyn.
• Mindre børn skal holdes under opsyn for at sikre,
at de ikke leger med klimaanlægget.
• Der findes lokale bestemmelser vedrørende
maksimalt tilladte støjniveauer for klimaanlæg.
• Hvis netledningen skal udskiftes, må udskiftningen
kun udføres af autoriserede fagfolk.
• Monteringsarbejdet skal udføres iht.
Stærkstrømsreglementets bestemmelser og må kun
udføres af autoriserede fagfolk (hvis dette er relevant).
Forkert tilslutning kan føre til overophedning og brand.
• Pas på, at fingrene ikke bliver fanget af blæseren,
når de vandrette spjæld justeres.
• Sikringen er 250 V 3,15 A, keramisk type.
• Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages
af børn uden tilsyn. Vær opmærksom på, at
kølemidler måske ikke indeholder lugt.
1.1 Vigtige bemærkninger
1. Enheden må ikke benyttes uden luftfilteret.
2. Enheden må ikke benyttes i nærheden af varmekilder
eller åben ild.
3. Enheden må ikke udsættes for direkte sollyse eller
regn udendørs.
4. Enheden skal altid opbevares eller flyttes
i opretstående position.
5. Tildæk ikke apparatet, når det er i brug eller
umiddelbart efter brug.
6. Tøm altid enheden for kondensvand, før den stilles
til opbevaring.
1.2 Ting at huske ved brug af klimaanlægget
PAS PÅ!
Advarsler for brug
• Ingen dele af dette produkt må ændres.
• Stik aldrig genstande ind i nogen del af enheden.
• Kontrollér, at den anvendte strømforsyning har
korrekt spænding. Apparatet må kun tilsluttes et
lysnet med 220-240 V, 50 Hz, 10 A. Brug af en
DANSK
25

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading