Download Print this page

Turvallisuusohje - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
50 www.electrolux.com
• Korjaukset on suoritettava valmistajan suositusten
1.4 Lisätiedot
Syttyviä kylmäaineita sisältävien laitteiden
kuljettaminen
Katso kuljetusmääräykset.
Laitteen merkintä merkeillä
Katso paikalliset määräykset.
Syttyviä kylmäaineita sisältävien laitteiden
hävittäminen
Katso kansalliset määräykset.
Laitteiden / laitteistojen varastointi
Laitteet tulee varastoida valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Pakattujen (myymättömät) laitteiden varastointi
Pakkauksen varastointisuojaus on suunniteltava
niin, että pakkauksen sisällä olevat laitteet eivät
vaurioidu mekaanisesti ja aiheuta kylmäaineen vuotoa.
Varastoitavien laitteiden enimmäismäärä määräytyy
paikallisten määräysten mukaan.

2. TURVALLISUUSOHJE

2.1 Käyttöön liittyviä
huomautuksia
• Odota 4 minuuttia, jotta kompressori
käynnistää jäähdytyksen uudelleen.
Jos ilmastointilaite kytketään pois
päältä ja käynnistetään heti uudelleen,
odota neljä minuuttia, jotta kompressori
käynnistää jäähdytyksen uudelleen.
Laitteessa on elektroninen laite, joka
pitää kompressorin pois päältä neljän
minuutin ajan turvallisuussyistä.
ammattimaisen jäähdytysaineiden käsittelyn alan
järjestöjen tunnistaman arvioinnin mukaisesti.
perusteella. Muun ammattihenkilöstön apua
vaativa huolto ja korjaus on suoritettava henkilön,
jolla on määritetty pätevyys käsitellä syttyviä
kylmäaineita, valvonnassa.
• Jos käytön aikana tapahtuu
sähkökatkos, odota neljä minuuttia
ennen laitteen uudelleen käynnistämistä.
Käynnistä ilmastointilaite uudelleen
virran uudelleen kytkeytymisen jälkeen.
Jos virta oli pois alle neljä minuuttia,
odota vähintään neljä minuuttia ennen
laitteen uudelleen käynnistämistä. Jos
käynnistät ilmastointilaitteen neljän
minuutin kuluessa, laitteen suojalaite voi
aiheuttaa kompressorin sammumisen.
Tämä suojalaite estää jäähdytyksen

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Electrolux EXP26U338CW