Vianmääritys - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2. Pese suodatin astianpesuaineella ja
lämpimällä vedellä, jonka lämpötila
on alle 40 °C. Huuhtele suodatin
huolellisesti. Ravista kevyesti
ylimääräisen veden poistamiseksi
suodattimesta. Varmista, että suodatin
on täysin kuiva ennen sen asettamista
takaisin. Pesemisen sijaan voit
imuroida suodattimen puhtaaksi.
3. Aseta suodatin takaisin, kun se on kuiva.
Varmista, että suodatin on täysin
kuiva ennen sen asettamista
takaisin.
8.3 Säilytys talvikaudella
Jos ilmastointilaitetta ei käytetä pitkään
aikaan:
1. Tyhjennä vedenkeruusäiliö kokonaan ja
anna alatyhjennystulpan ja kumitulpan
kuivua tarpeeksi kauan, jotta jäljellä
oleva vesi pääsee tyhjenemään. Kun
säiliö on täysin tyhjennetty eikä vettä
enää pääse ulos, asenna kumitulppa
ja korkki takaisin paikoilleen.
9. VIANMÄÄRITYS
Tarkista tämä luettelo ennen kuin otat
yhteyttä huoltoliikkeeseen. Se voi säästää
aikaa ja rahaa. Luettelossa kuvataan
yleisiä häiriöitä, jotka eivät johdu laitteen
valmistus- tai materiaalivioista.
Ilmastointilaite ei toimi.
• Pistoke ei ole pistorasiassa. Paina
pistoke hyvin pistorasiaan.
• Sulake on palanut tai piirikatkaisin
lauennut. Vaihda sulake
samantyyppiseen tai nollaa piirikatkaisin.
• Ohjaus on POIS päältä. Kytke ohjaus
PÄÄLLE ja aseta haluamasi asetus.
• Vikakoodi P1 tulee näkyviin näyttöön.
Veden tyhjennys on kuvattu osiossa
7.3 Tyhjennys.
• Huoneen lämpötila on alempi kuin
asetettu lämpötila (Cool Mode) tai
huoneen lämpötila on korkeampi
kuin asetettu lämpötila (Heat Mode).
Nollaa lämpötila.
2. Irrota ja puhdista suodatin, anna
sen kuivua kokonaan ja asenna
se uudelleen.
3. Poista paristot kaukosäätimestä.
4. Säilytä ilmastointilaite viileässä ja
kuivassa paikassa, poispäin suorasta
auringonvalosta, äärimmäisestä
lämpötilasta, liiallisesta pölystä
ja hyvin ilmastoidussa tilassa.
Ennen kuin käytät ilmastointilaitetta
uudelleen:
1. Varmista, että suodattimen ja
tyhjennyssuojus on paikallaan.
2. Tarkista, että johto on kunnossa,
ilman halkeamia ja ehjä.
3. Aseta uudet paristot kaukosäätimeen.
4. Asenna ilmastointilaite
asennusohjeiden mukaisesti.
Laitteesta tuleva ilma ei ole riittävän
kylmää.
• Huoneen lämpötila on alle 16 °C.
Jäähdytys ei välttämättä toimi ennen
kuin huoneen lämpötila on yli 16 °C.
• Aseta alhaisempi lämpötila.
• Kompressori sammuu tilaa muuttaessa.
Odota noin 4 minuuttia ja kuuntele
kompressorin käynnistymistä, kun laite
on asetettu JÄÄHDYTYS-tilaan.
Ilmastointilaite toimii jäähdytystilassa,
mutta huone on liian lämmin - jäätä
EI muodostu jäähdytyskierukkaan
etuosan taakse.
• Ulkolämpötila on alle 16 °C. Sulata
käämi asettamalla Puhallin-tila.
• Ilmansuodatin voi olla likainen.
Puhdista suodatin. Katso kohta 8.
Hoito ja puhdistus. Sulata asettamalla
Puhallin-tila.
• Lämpötila on asetettu liian alhaiseksi yön
ajaksi. Sulata käämi asettamalla Puhallin-
tila. Aseta sitten korkeampi lämpötila.
SUOMI
63

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading