Download Print this page

Skötsel Och Rengöring - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
104 www.electrolux.com
Tömning av kondensvatten i enheten
under vinterförvaring.
Placera en droppbricka (medföljer ej) under
det nedre tömningsutloppet, ta sedan bort
tömningslocket så att kondensvattnet kan
rinna ut på droppbrickan.
Sätt på tömningslocket på det fasta
tömningsutloppet när kondensvattnet
har slutat rinna.
8. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
Rengör luftkonditioneringen ibland så att
den fortsätter att se ut som ny. Du måste
koppla från enheten före rengöring för att
förhindra elstötar eller brand.
8.1 Rengöra enheten
Skåpet och fronten kan dammas av med
en oljefri duk eller tvättas av med en duk
doppad i en lösning av varmt vatten och
milt flytande diskmedel.
Använd aldrig rengöringsmedel med
slipeffekt, vax eller polermedel på
skåpets front.
Vrid ur överblivet vatten ur duken innan
du torkar runt reglagen. Överblivet
vatten i eller runt reglagen kan skada
luftkonditioneringen.
8.2 Rengöra filtren
För att hålla din luftkonditioneringsapparat
effektiv, bör du rengöra filtret varannan
vecka.
Placera droppbrickan under det nedre
tömningsutloppet och ta sedan av
gummiproppen från tömningslocket för
att kondensvattnet ska kunna rinna ut på
droppbrickan. Om din droppbricka inte
kan ta allt kondensvatten, kommer ett
antal fyllningar att behövas.
Sätt på tömningslocket på det nedre
tömningsutloppet när kondensvattnet
har slutat rinna.
OBS! För att säkerställa att allt
kondensvatten har tömts ut, luta enheten
genom att lyfta den något uppåt från
framsidan tills det inte kommer något
kondensvatten ur tömningsutloppet.
1. Ta bort luftfiltret så som visas på
bilden nedan.
Ta ut det övre och det nedre luftfiltret.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading