Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 30

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
30 www.electrolux.com
fire minutter, skal du sørge for at
vente mindst fire minutter, inden du
genstarter enheden. Hvis du genstarter
klimaanlægget inden for fire minutter,
kan en beskyttelsesanordning i
enheden få kompressoren til at slukke.
Beskyttelsesenheden forhindrer, at
klimaanlægget køler i ca. 5 minutter.
Eventuelle tidligere indstillinger
annulleres, og enheden vender tilbage
til de oprindelige indstillinger.
• Når du slukker for apparatet i
afkølingstilstand, slukker kompressoren
straks, og den øverste/nederste
blæsermotor stopper med at køre efter
5 sekunder. Hvis enheden betjenes i
blæsertilstand fra afkølingstilstand, vil
kompressoren slukke øjeblikkeligt, og
nederste blæsermotor vil stoppe med
at køre efter 5 sekunder. Hvis enheden
betjenes til opvarmningstilstand fra
afkølingstilstand, slukker kompressoren
straks, og nederste blæsermotor
stopper med at køre efter 30 sekunder.
• Drift ved lav temperatur: Fryser enheden
til? Der kan opstå frysning, hvis
enheden anvendes tæt på 18 °C under
forhold ved lav omgivelsestemperatur,
især om natten. Under disse forhold kan
et yderligere temperaturfald medføre,
at enheden fryser. Ved at indstille
enheden til en højere temperatur,
undgås det, at den fryser.
Følgende anvisninger skal følges for at
undgå personskade på brugeren eller
andre personer eller materiel skade.
Forkert betjening som skyldes, at
anvisningerne ikke følges, kan medføre
personskade eller materiel skade.
Alvorligheden er klassificeret af
følgende indikationer:
ADVARSEL!
Dette symbol angiver muligheden
for død eller alvorlig skade.
PAS PÅ!
Dette symbol angiver risiko for
personskade eller materiel skade.
• Affugtningstilstanden øger
rumtemperaturen. Enheden genererer
varme i affugtningstilstand, og
rumtemperaturen øges. Der blæses
varm luft ud af luftudblæsningen, men
dette er normalt og er ikke tegn på et
problem med enheden.
• Klimaanlægget blæser den varme
luft, der genereres af enheden, ud af
rummet via en udblæsning, når den
er i afkølingstilstand. I mellemtiden
kommer den samme mængde luft
ind i rummet udefra gennem enhver
åbning af rummet.
• Enhver, som arbejder med eller åbner
kølemiddelkredsløbet, skal have gyldigt
certifikat fra et branchegodkendt organ,
med autorisation til sikker håndtering af
kølemiddel ifølge specifikationer, der er
anerkendte for branchen.
• Service skal kun udføres ifølge
udstyrsproducentens vejledning.
Vedligeholdelse og reparation kræver
assistance fra fagfolk uddannet i
brugen af brandbart kølemiddel.
• Driftstemperaturområdet for
klimaanlægget er 16-35 °C (60-95 °F)
i afkølingstilstand; 5-27 °C (41-80 °F)
i varmetilstand.
Betydningen af symboler, der anvendes
i denne vejledning, er vist nedenfor:
Dette symbol angiver aldrig at gøre
dette.
Dette symbol angiver, at dette altid
skal gøres.
2.2 Advarsel under brug
ADVARSEL!
Advarsel under brug

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading